Codarts nieuws

Twee nieuwe orgeldocenten

De afdeling Klassieke Muziek van Codarts heeft twee nieuwe orgeldocenten: Zuzana Ferjencikova en Christin Schmitt. Zij zijn de opvolgers van Ben van Oosten, die deze maand met pensioen gaat.

Shape Lees meer
Codarts nieuws

Dansbeurzen 2021 uitgereikt

17 en 23 juni was het weer tijd voor de uitreiking van de jaarlijkse dansbeurzen. Acht Codarts-studenten uit de opleidingen Docent Dans en Uitvoerende Dans werden verrast met een beurs waarmee ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Helaas waren de omstandigheden, net als vorig jaar, nog niet als vanouds en kon de ceremonie niet plaatsvinden in zijn originele vorm. Vier dansstudenten kregen de beurs uitgereikt in een dansstudio op Codarts-locatie Kruisplein. Twee studenten die op dat moment niet in de studio aanwezig waren, werden verrast via een Zoom-verbinding.  Twee studenten uit de opleiding Docent Dans kregen het heugelijke nieuws te horen tijdens de generale repetitie van de eindvoorstelling. Erik Pals van het Dansfonds Corrie Hartong was dit jaar live aanwezig om de studenten te verrassen. Een opname hiervan is woensdag 30 juni, tijdens de eindvoorstelling #Hacked in Theater Zuidplein getoond aan publiek.  Zes studenten ontvingen een studiebeurs van Stichting Dansfonds Corrie Hartong:  Van de bacheloropleiding Uitvoerende Dans: Marija Burceva, Jaar 3Andrea Lippolis, Jaar 2Jaime Neves Belizario, Jaar 2Thomas Meziane, Jaar 2 Van de bacheloropleiding Docent Dans: Quinty Krab, Jaar 3Anne Slingerland, Jaar 3 Twee studenten ontvingen een beurs van de Kylián Foundation Van de bacheloropleiding Uitvoerende Dans: Filippo Gualandris, Jaar 3Milica Mucibabic, Jaar 2

Shape Lees meer
Codarts nieuws

NSE 2021: resultaten Codarts zien er goed uit!

Op woensdag 23 juni publiceerde Studiekeuze123 de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021. De NSE is een jaarlijks onderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs. En die resultaten zien er voor Codarts goed uit: op het niveau van Codarts als geheel scoren we op de zogenoemde kernthema’s en de algemene tevredenheidsvragen boven het landelijk gemiddelde van het hbo en op of boven het gemiddelde van de vergelijkbare kunstvakopleidingen. En dat is zonder meer een verbetering ten opzichte van de NSE 2018.Dank aan alle studenten die hebben meegedaan, en aan alle collega's die hebben gezorgd voor niet alleen een geweldige respons, maar ook deze resultaten!Een aantal belangrijke scores (de NSE werkt met een 5-puntschaal: 1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden):-     de opleiding in het algemeen: 4,04-     de sfeer op je opleiding: 4,40-     zou opnieuw voor deze opleiding kiezen: 4,12 (4 = eens, 5 = helemaal eens)-     de docenten aan de opleiding (themascore): 4,17-     betrokkenheid en contact (themascore): 4,17-     studiebegeleiding (themascore): 4,09-     voel me veilig om mezelf te zijn: 4,30-     voel me thuis bij de opleiding: 4,19 Uiteraard zijn er ook onderwerpen waarover onze studenten minder tevreden zijn (studieroosters = 3,49, flexibiliteit van het studieprogramma = 3,53) en zijn er verschillen tussen opleidingen.De komende periode worden de opleidingsresultaten teruggekoppeld naar de studenten. Vervolgens is het aan het opleidingsmanagement om de eigen resultaten goed te analyseren en in overleg met de studenten en overige betrokkenen maatregelen voor (verdere) verbetering te nemen.NSE 2021De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het ministerie van OCW. Voor de NSE 2021 is gebruikgemaakt van een aangepaste vragenlijst. Om die reden zijn vergelijkingen met eerdere enquêtejaren niet voor alle vragen mogelijk. De nieuwe vragenlijst bestaat uit …

Shape Lees meer
Codarts onderzoek

Rosemarie Samaritter: associate lector Arts Therapies

Per 1 september 2021 wordt Rosemarie Samaritter benoemd tot associate lector Arts Therapies, een nieuwe onderzoekslijn van de programmalijn Excellence & Wellbeing.Haar onderzoek richt zich op de rol van de kunsten voor (geestelijke) gezondheid en beoogt bij te dragen aan kennisinnovatie in onderwijs en praktijk van de kunsttherapieën. Als associate lector zal Rosemarie Samaritter ook PhD- en postdoc-kandidaten begeleiden op het gebied van muziek- en danstherapie, in samenwerking met universitaire partners en praktijkinstellingen. Rosemarie Samaritter – gediplomeerd senior dansbewegingstherapeut en supervisor met jarenlange klinische ervaring – werkt al bij Codarts: zij is senior research fellow en programmaleider onderzoek bij de Master of Arts Therapies.

Shape Lees meer
Codarts nieuws

Statement Sociale veiligheid in het kunstonderwijs

20 mei 2021 In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Dit wordt mede ingegeven door de aandacht die er in de afgelopen periode is geweest voor verschillende kwesties rond sociale veiligheid. In dat kader zijn er onderzoeken uitgevoerd, gesprekken gevoerd, consequenties getrokken en zijn bij verschillende kunstopleidingen beleid en procedures opnieuw tegen het licht gehouden. De sector kijkt kritisch naar zichzelf en gaat daar waar nodig stappen zetten. Dit statement en de daarbij horende “contouren code sociale veiligheid” vormt de volgende stap in dat proces, een gezamenlijke stap die we als sector zetten. Als sector kunstonderwijs willen wij gezamenlijk een helder signaal afgeven; een signaal dat laat zien dat de sector ervan doordrongen is, dat sociale veiligheid niet incidenteel, maar structureel aandacht heeft en behoeft. En dat sociale veiligheid uit diverse facetten bestaat en daarmee een integraal onderdeel van onze organisaties en van de dialoog vormt. In aanvulling op de bestaande aanpak binnen de verschillende kunstopleidingen wordt er daarom nu een vervolgstap gezet waarin gezamenlijk wordt opgetrokken. In het kunstonderwijs moet iedereen in een goede en professionele sfeer, die veilig en transparant is, kunnen werken en studeren, zowel in onderwijs als in onderzoek. Het is glashelder dat ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, onacceptabel is en moet worden voorkomen. Het kunstonderwijs werkt, naast preventie, aan andere doelen die bijdragen aan het versterken van een gezonde en respectvolle cultuur binnen de kunstopleidingen. Belangrijke pijlers zijn dat elk signaal wordt opgevolgd en dat er nooit wordt weggekeken, maar altijd actie wordt ondernomen. Verder is het van doorslaggevend belang dat studenten en medewerkers elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag. …

Shape Lees meer
Codarts nieuws

Codarts x Songfestival

Dit jaar vindt het Eurovisie Songfestival plaats in onze geliefde stad Rotterdam! Veel Codarts studenten, docenten, alumni en medewerkers zijn betrokken om dit enorme evenement tot een groot succes te maken. Denk aan werken als stand-in, spelen voor de delegaties in het officiële nevenevenement of simpelweg een bijdrage leveren als Songfestival fan. In deze korte videoserie laten we je in 3 afleveringen de persoonlijke ervaringen van Shalisa, Ralph en Hans zien.

Shape Lees meer
Codarts nieuws

Korting op collegeld

Om studenten financiële ademruimte geven in deze moeilijke coronatijd, stelt de overheid voor om het wettelijk collegegeldtarief voor 2021-2022 te halveren.

Shape Lees meer
Codarts nieuws

Peter Somuah wint de 25e editie van de Erasmus Jazz Prijs

Peter Somuah is zondag 18 april uitgeroepen tot winnaar van de Erasmus Jazz Prijs 2021. De prestigieuze prijs voor aanstormend jazztalent werd alweer voor de 25e keer georganiseerd door Codarts Rotterdam, de Stichting Vrienden van Codarts en Nedspice. De prijs bleek in het verleden een geweldige opstap voor een aantal succesvolle jazzmusici, onder wie Jan van Duikeren, Bart Wirtz, Louk Boudesteijn, Rik Kraak en Stephanie Francke. De finale werd dit jaar gepresenteerd door voorzitter Joost Patočka en was te volgen via een livestream vanuit de Doelen.

Shape Lees meer
Achter de schermen

Blog van Wilma Franchimon op de website van Kunstzone

Blog van Wilma Franchimon, voorzitter van het College van Bestuur van Codarts Rotterdam, op de website van Kunstzone, 15-04-2021

Shape Lees meer