RASL Dual Degree

Heb jij een muzikaal talent, maar heb je ook sterke behoefte aan academische kennis? Dan kun je in de metropool Rotterdam kunst en wetenschap combineren. Codarts en de partners van het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) bieden je de mogelijkheid om theorie en praktijk te combineren in een vijfjarige dubbele bachelor.

 

Als je kiest voor de combinatie met IBACS duik je dieper in de wereld van de kunst, waarbij je gebieden verkent als History, Policy and Economics of Art, Aesthetics en natuurlijk Research Skills. Je wordt niet alleen een professionele kunstenaar, maar raakt ook goed bekend met hoe de kunstwereld functioneert. Daarmee wordt een breed scala aan beroepsmogelijkheden in de culturele sector bereikbaar voor je.

Als je kiest voor het EUC, kun je je eigen major kiezen uit vier studierichtingen: Life Sciences, Social and Behavioural Studies, Economics and Business en Humanities. Als je naast de muziek nog een speciale belangstelling hebt voor bijvoorbeeld psychologie, politiek of biologie, of op zoek bent naar een programma waarin je veel vrijheid hebt om zelf je studieloopbaan te bepalen, dan is dit het programma voor jou.

Bij Codarts nemen de volgende majors deel aan de Dual Degree:

Als je de Dual Degree hebt afgerond, heb je twee Bachelors behaald: een van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bachelor of Arts / Bachelor of Science, afhankelijk van je programma en je major) en een van Codarts Rotterdam.

Where arts & science meet

Wat?

In de Dual Degree kun je je artistieke talent en je academische ambities gelijktijdig ontwikkelen. Je kunt je Bachelor of Music bij Codarts Rotterdam combineren met een van deze twee programma’s aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Waarom?

Wij denken dat de wereld van vandaag behoefte heeft aan multidisciplinaire professionals die in staat zijn om complexe en multidimensionale uitdagingen aan te gaan. Je artistieke praktijk zal baat hebben bij je contextuele kennis, kritische blik en onderzoeksvaardigheden – en vice versa: je theoretische werk wordt gevoed door je creatieve manier van denken en je artistieke ervaring. Het stelt je in staat om in de toekomst een praktijk op te bouwen met twee aparte banen, maar je kunt ook op zoek naar professionele contexten waarin je beide vakgebieden integreren.

De RASL Dual Degree is een uitdagend programma. Je moet in staat zijn om je aandacht te verdelen tussen twee opleidingen, je moet er een kick van krijgen om je in twee heel verschillende institutionele en sociale culturen te begeven, je moet een ster zijn in tijdsmanagement, maar bovenal moet je een gretige interesse hebben in zowel het artistieke als het academische. Als jij je hierin herkent, dan is dit het programma voor jou!

Hoe?

Om het je mogelijk te maken beide opleidingen naast elkaar te volgen, stemmen we de twee lesroosters op elkaar af, opdat je nooit op hetzelfde moment een les moet volgen bij Codarts en de EUR. Ook stemmen we de programma’s af wat betreft competenties. Door overlappende inhoud te elimineren, hebben we de studielast van beide programma’s kunnen verminderen en zo is een gecombineerd programma van vijf jaar ontstaan. Elk studiejaar in de Dual Degree beslaat ongeveer 60 EC, wat gelijk is aan een reguliere bacheloropleiding. In de loop van die vijf jaar studeer je gelijktijdig aan beide instituten, waardoor je gedurende je gehele studie in beide praktijken geworteld blijft.

Wie?

De Dual Degree wordt aangeboden door het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Willem de Kooning Academie en Codarts Rotterdam. RASL stelt zich ten doel om kennis over onderwijs en research uit te wisselen en tevens studenten de mogelijkheid te bieden om vaardigheden te ontwikkelen die verband houden met veranderende artistieke beroepspraktijken en maatschappelijke vraagstukken.

Contact

Heb je vragen over het programma van RASL of over je aanmelding, neem dan contact op met Nina van der Heijden, coordinator RASL Dual Degree, e-mail: amvanderheijden@codarts.nl.  

Anna Rehling is student aan de Bachelor of Music / Pop songwriting van Codarts Rotterdam en student Liberal Arts and Sciences aan het Erasmus University College - Erasmus Universiteit Rotterdam.