Vooropleiding Muziek

Voor jongeren die dromen van een muziekcarrière en zich willen voorbereiden op de bachelor Muziek biedt Codarts de vooropleiding Muziek (jazz, wereldmuziek en klassieke muziek). 

Vooropleiding Muziek

Codarts - Vooropleiding Muziek

De Vooropleiding Muziek duurt één of twee jaar en die volg je parallel aan het slot van je middelbare-schoolopleiding (havo klas 4 en 5, vwo klas 5 en 6). De Vooropleiding Muziek biedt je de mogelijkheid je goed voor te bereiden op de hbo-muziekopleidingen van Codarts. Je krijgt les van conservatoriumdocenten en volgt wekelijks één hoofdvakles en één theorieles. Voor Jazz geldt dat je daarnaast één ensemble-les per week volgt.

Praktische informatie

  • Jazz, Klassieke Muziek of Wereldmuziek. De popafdeling kent geen vooropleiding. 
  • Vanaf havo klas 4 en 5 of vwo klas 5 en 6
  • September tot mei
  • 32 lessen 

Aanmelden en toelatingsexamen

Via https://aanmeldingosiris.codarts.nl/ kun je je aanmelden voor de vooropleiding Muziek (Jazz, Klassieke Muziek en Wereldmuziek).

Tijdens het toelatingsexamen testen we je aanleg voor muziek en geschiktheid voor je instrument. Het examen bestaat uit een praktijk- en theoretische test. Je speelt een kort programma; er wordt geluisterd naar frasering, ritme, dynamiek, zuiverheid en techniek. De theoretische test bestaat uit het zingen en herkennen van intervallen, het klappen van een ritme, een melodisch en ritmisch dictee. Ook wordt er gekeken of er kennis van akkoorden is en of je het verschil kunt horen tussen bijvoorbeeld majeur en mineur. In dit stadium hechten we vooral waarde aan je gevoel voor muziek en minder aan je kennis van muziektheorie. Dit laatste komt volop aan bod gedurende de lessen.

Belangrijke data

Aanmelddeadline

volgt

Audities

volgt