Privacy

Informatie en informatievoorziening zijn van groot belang in het onderwijs. Codarts wil binnen de geldende wet- en regelgeving de privacy beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid van gegevens en middelen borgen. Dit betekent dat we privacy respecteren op alle gebieden en security hoog in het vaandel hebben staan. 

Privacy statement

In ons privacy statement lees je welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken. Je kunt in het statement lezen welke privacyrechten je hebt en hoe je deze kunt verwezenlijken. Bijvoorbeeld recht op inzage, recht op rectificatie en verschillende vormen van recht van bezwaar.   

Functionaris Gegevensbescherming

Codarts heeft sinds 2017 een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld voor de bescherming van persoonsgegevens. We hebben ook een register van gegevensverwerkingen opgesteld.

Recht van betrokkenen

Volgens de AVG heb je verschillende rechten om de controle over je persoonsgegevens te behouden. Wanneer je gebruik maakt van deze rechten, wordt dit beschouwd als een verzoek van jou als betrokkene. Als je privacygerelateerde vragen, verzoeken of klachten hebt, kun je contact met ons opnemen via privacy@codarts.nl.

Als je een van de rechten van betrokkenen wilt uitoefenen zoals genoemd in de AVG, kun je een schriftelijk verzoek indienen. Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die Codarts van jou verwerkt, een verzoek in te dienen voor rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering of overdracht (dataportabiliteit) van deze persoonsgegevens. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor een van onderstaande modelbrieven gebruiken.