Studeren met een functiebeperking

Codarts streeft ernaar dat alle studenten hun studie succesvol kunnen doorlopen, ook als je een functiebeperking hebt.

Studeren met een functiebeperking

Codarts - Studeren met een functiebeperking

Codarts streeft ernaar dat alle studenten hun studie succesvol kunnen doorlopen, ook als je een functiebeperking hebt.

De term ‘functiebeperking’ gebruiken wij als verzamelbegrip voor onder andere psychische en lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, AD(H)D, autisme, dyslexie en dyscalculie. Een functiebeperking kan het studeren belemmeren maar hoeft het behalen van je diploma niet in de weg te staan.

Studeer jij met een functiebeperking? Ga naar de studentendecaan.

De studentendecaan informeert je graag over de mogelijkheden, voorzieningen en regelingen bij Codarts. Eventuele afspraken tussen jou en je opleiding worden vastgelegd in een overeenkomst individuele studieafspraken.

  • Om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen is het belangrijk dat je aan het begin van het collegejaar melding maakt.

Voorbeelden van voorzieningen bij Codarts:

  • Spreiding van tentamens
  • Extra tentamentijd
  • Vergroting tentamens
  • Extra begeleiding
  • Gebruik van een laptop
  • Extra begeleider studieloopbaanbegeleider of de mental coach

De genoemde voorzieningen zijn voorbeelden, het gaat altijd om maatwerk, in overleg met jouw opleiding en in relatie tot je curriculum.

Lukt het niet om binnen vier jaar je diploma te halen? De decaan kan je ook informeren over de mogelijkheden bij studievertraging wegens bijzondere omstandigheden en eventuele andere praktische / financiële voorzieningen. Voor alle voorzieningen geldt dat je een officiële diagnose van een extern deskundige (arts, psycholoog, orthopedagoog etc.) moet kunnen tonen.


Maak een afspraak

Stuur een mail waarin je aangeeft op welke momenten je beschikbaar bent naar:

Studentendecaan
Afdeling Student Life
decaan@codarts.nl

Codarts - Maak een afspraak