Bestuursverslagen

Ieder jaar legt Codarts Rotterdam verantwoording af in haar jaarverslag.

Bestuursverslagen

Codarts - Bestuursverslagen

Vanaf 2006 publiceert Codarts haar bestuursverslag. Het verslag bevat het sociaal jaarverslag, de jaarrekening en de toelichting daarop.