Intercultural Performing Arts

Dit lectoraat, onder leiding van lector prof. dr. Rachel Beckles Willson, onderzoekt hoe interculturele artistieke praktijken op een creatieve manier antwoord kunnen bieden aan de sociale en ecologische uitdagingen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd.

Intercultural Performing Arts

Codarts - Intercultural Performing Arts