Missie en visie

Codarts leidt talentvolle en gretige dansers, musici en circusartiesten op tot betrokken en inspirerende kunstenaars, leiders en coaches die hun vleugels uitslaan in een dynamische internationale omgeving. 

Missie en visie

Codarts - Missie en visie

Codarts Rotterdam leidt talentvolle en gretige dansers, musici en circusartiesten op tot betrokken en inspirerende kunstenaars, leiders en coaches die hun vleugels uitslaan in een dynamische internationale omgeving. 

Deze missie stoelt op zes begrippen die samen de Codarts-visie vormen: 
Ambachtelijk, Zelfsturend, Divers, Onderzoekend, Duurzaam, Verbindend. 

Ambachtelijk

Codarts brengt de oudste tradities en de allernieuwste stromingen samen in kunstvakonderwijs dat zich spiegelt aan internationale maatstaven. Studenten passen alles wat ze leren meteen toe in projecten, voorstellingen en concerten. 

Zelfsturend

Codarts ziet studenten als zelfbewuste ontwerpers van de eigen toekomst. Van meet af aan leren ze zowel verantwoordelijkheid te dragen als te delen. Zo is alles erop gericht om de persoonlijke artistieke identiteit maximaal te ontwikkelen. 

Divers

Codarts wortelt stevig in Rotterdamse bodem en geeft van oudsher de meest uiteenlopende culturen, stijlen en disciplines door aan nieuwe generaties podiumkunstenaars, die de hele wereld als hun werkveld beschouwen. 

Onderzoekend

Codarts vormt een onderzoekende gemeenschap waarin gedachten en vragen worden uitgewisseld, gewogen en ontwikkeld. Dat gebeurt in constante samenwerking tussen lectoren, docenten, studenten en externe partijen. Bij Codarts liggen denken en doen in elkaars verlengde en wordt de student uitdrukkelijk tot beide uitgedaagd. 

Duurzaam

Codarts leidt op tot een professioneel bestaan voor tientallen jaren. Studenten worden intensief begeleid in het ontwikkelen en behouden van hun gezondheid, veerkracht en wendbaarheid. 

Verbindend

Codarts is de schakel tussen talent en het internationale werkveld. Alles draait uiteindelijk om verbinding. Tussen artiest en collega, tussen artiest en publiek, tussen artiest en samenleving. Bij Codarts komt het internationale werkveld vanzelfsprekend scouten; daarnaast werkt Codarts samen met talloze lokale, nationale en internationale organisaties, om het talent ook buiten de eigen gebouwen zicht- en hoorbaar te maken.