Research and Development

Codarts is ervan overtuigd dat onderzoek de artistieke ontwikkeling, de kunstpraktijk en het kunstvakonderwijs ten goede komt. Daarom wordt van onderzoek gebruik gemaakt om het onderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen.  Daarnaast nemen studenten en docenten ook deel aan onderzoeksprogramma’s.

Research and Development

Codarts - Research and Development

In 2018 heeft dit onderzoeksproject (onder de noemer Fit to Perform) de RAAK-award gewonnen, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De SLM is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Student Life en studenten en docenten van Codarts. Nagenoeg alle opleidingen hebben de SLM opgenomen in het studieprogramma. De SLM wordt sinds 2016 gebruikt.

Doel

De SLM is een onderzoekstool met als doel om de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars te verbeteren en mogelijke gezondheidsproblemen zoals blessures en mentale klachten te voorkomen. Je kan deze tool inzetten om de eigen fysieke en mentale gezondheid te monitoren.

Inhoud 

De SLM bestaat uit een online intake vragenlijst en maandelijkse vragenlijsten om verschillende gezondheidsconstructen te meten, zoals slaap en stress.
Je krijgt toegang tot een persoonlijk (online) profiel waarin real-time informatie over de eigen fysieke en mentale gezondheid wordt weergegeven en waarin tips voor verbetering vermeld staan. Daarnaast wordt je indien nodig doorverwezen voor begeleiding of kortdurende behandeling naar een specialist van het Performing Arts Health Centre of naar het extern medisch netwerk.

Verbeteren studieprogramma met data

De data die met de SLM worden verzameld, worden (anoniem) geanalyseerd en op groepsniveau teruggekoppeld aan opleidingen om verbetering van het studieprogramma te bewerkstelligen. Ook wordt de informatie gebruikt om effectieve interventies te ontwikkelen om de fysieke en mentale gezondheid van de studenten in relatie tot hun performance en/of doceervaardigheden te optimaliseren.

Privacy

Voor het delen van deze data wordt, na een mondelinge toelichting, expliciet toestemming gevraagd van de student middels een informed consent form. Het testprotocol van de Student Life Monitor is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Erasmus MC.