Collegegeld

Collegegeld

Codarts - Collegegeld

Als je gaat studeren bij Codarts moet je elk jaar collegegeld betalen. In Nederland zijn er twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld dat elk jaar wordt vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het instellingscollegegeld, dat jaarlijks wordt vastgesteld door Codarts.

Het instellingscollegegeld is hoger dan het wettelijke collegegeld. Dit komt omdat de student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijke collegegeld en Codarts in dat geval geen bekostiging van de overheid ontvangt. Om dat verschil te compenseren berekent Codarts het verschil door in het collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het ministerie van OCW bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Om in aanmerking te komen voor het wettelijke collegegeld moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Nationaliteitsvereiste

    Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering (artikel 2.2, 1e lid van de wet studiefinanciering 2000).

  • Graad

    Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen bachelordiploma (of gelijkwaardig), dan wel aan het begin van je masteropleiding geen diploma van een masteropleiding (of gelijkwaardig) hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor de opleiding Docent Muziek of Docent Dans en nog geen graad hebt behaald in het crohodomein gezondheidszorg of lerarenopleidingen.

Voldoe je niet aan de bovengenoemde voorwaarden dan is het instellingscollegegeldtarief van toepassing. 

Tarieven wettelijk collegegeld

Wettelijk collegegeld 2024-2025
(ook voor deeltijdopleidingen)

€ 2.530

Auditiekosten 2024-2025

€ 0

Tarieven instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld 2024-2025  (voltijd)
(Het instellingscollegegeld 2023-2024 (voltijd) was € 9.335)


I: Non-EEA; Bachelor/Master
-> Enrolment cohort >= 2020

II: Non-EEA; Bachelor/Master
-> Re-enrolment cohort 2019

III: Non-EEA; Bachelor/Master
-> Re-enrolment <= cohort 2018€ 10.206

 


€ 10.206


€ 8.140


€ 6.013

Instellingscollegegeld 2024-2025 (deeltijd)
(Het instellingscollegegeld 2023-2024 (deeltijd) was € 4.215)

€ 4.608
 

Auditiekosten 2024-2025€ 0

N.B.

Tarieven II en III gelden alleen voor de nominale studieduur, als studenten langer studeren betalen zij tarief I. Als studenten tussentijds uitschrijven gaan zij tevens tarief I betalen. Studenten die overstappen van bachelor naar master binnen Codarts blijven het tarief betalen van het cohort waarin zij zijn gestart. Het College van Bestuur kan afwijken van deze regel als er bijzondere omstandigheden zijn vastgesteld, zoals benoemd in WhW artikel 2.1.

Het instellingscollegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door Codarts en is altijd hoger dan het wettelijk collegegeld. Je betaalt instellingscollegegeld  als je niet aan bovengenoemde voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoet. Of als je na je bachelor een tweede bacheloropleiding wilt doen en je hebt je graad na 1991 behaald.

Kostenoverzicht Codarts vooropleidingen

Bij Codarts worden er ook een aantal vooropleidingen aangeboden. De vooropleiding bereidt jonge talenten optimaal voor op een auditie voor de bacheloropleiding. Bekijk de kosten van de verschillende vooropleidingen via onderstaande button.