Accreditaties

Alle opleidingen in het hoger onderwijs worden eens in de zes jaar geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze accreditatie vindt plaats op het niveau van de opleiding. Een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de kwaliteit van de opleidingen. Dat gebeurt op basis van een bezoek aan de opleiding en een door de opleiding geschreven kritische reflectie. 

Naast de visitatie is het ‘ontwikkelgesprek’ een verplicht onderdeel van het NVAO-accreditatietraject. Tijdens dit gesprek bespreken de opleidingen samen met (leden van) het panel mogelijke ontwikkelingen en verbeteringen. De uitkomsten van de ontwikkelgesprekken zijn in onderstaande verslagen te lezen: