Wegwijzer collegegeldtarieven

Door middel van onderstaand schema kun je stap voor stap bepalen hoeveel collegegeld je aan Codarts moet betalen.

 • Stap A

  Heb je de nationaliteit van een EU-lidstaat of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland?

  • Ja.
   • Ga verder naar stap B.
  • Nee, maar de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF betaalt mijn collegegeld.
   • Ga verder naar stap B.
  • Nee, maar mijn verblijfsvergunning voldoet aan de WSF 2000 (check https://duo.nl/apps/nationaliteitenschema/index.html#/nl):
   • Ga verder naar stap B.
  • Nee, en ik voldoe niet aan bovenstaande criteria (1 t/m 3).
   • Je betaalt het instellingstarief.
 • Stap B

  Heb je in of na het studiejaar 1991-1992 een bachelor- of mastergraad (of een gelijkwaardige graad zoals een HBO-eindgetuigschrift, kandidaatsdiploma of WO-doctoraal) behaald aan een bekostigde onderwijsinstelling in Nederland?

  • Nee.
   • Ga verder naar stap C.
  • Ja, ik volg de opleiding Bachelor Docent Muziek of Bachelor Docent Dans en mijn eerder behaalde graad was niet in het onderwijs of de gezondheidszorg.
   • Ga verder naar stap C.
  • Ja, ik ben aan mijn huidige opleiding begonnen voordat ik mijn eerdere graad behaalde en ik ben tussentijds niet gestopt.
   • Ga verder naar stap C.
  • Ja, en ik voldoe niet aan de criteria onder stap B2 en B3. Je betaalt het instellingstarief. Voor studenten Danstherapie: Studenten van de deeltijd Masteropleiding Danstherapie die al een Mastergraad hadden behaald voordat zij aan hun studie begonnen betalen het parttime instellingscollegegeld. 
 • Stap C

  Je betaalt een bedrag ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Tweede studie

Schrijf je je voor een tweede opleiding in (neveninschrijving), terwijl je het collegegeld al bij een andere universiteit of hogeschool hebt betaald, dan kun je in aanmerking komen voor vermindering c.q. vrijstelling van het te betalen collegegeld bij Codarts. Stuur in dit geval een origineel Bewijs Betaald Collegegeld, afgegeven t.b.v. Codarts, Hogeschool voor de Kunsten naar ASC. Het is niet mogelijk om achteraf nog een Bewijs van Betaald Collegegeld in te leveren voor restitutie van het al betaalde collegegeld. Let op: een bewijs van Betaald Collegegeld kan niet worden gebruikt voor een inschrijving als extraneus.

Examengeld extraneus

Een inschrijving als extraneus bij Codarts Rotterdam is slechts mogelijk met toestemming van het College van Bestuur. Als je als extraneus inschrijft gelden de volgende regels:

 • je mag geen onderwijs volgen;
 • je hebt alleen recht om tentamens en examens af te leggen van de onderwijseenheden behorend tot de opleiding;
 • je hebt geen recht om gebruik maken van voorzieningen;
 • je hebt geen recht op restitutie bij (tussentijdse) uitschrijving.

*Genoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wets- en beleidswijzigingen.