Contractlessen

Contractlessen bij Codarts bieden een zeer beperkt aantal aanmelders de mogelijkheid om buiten het reguliere curriculum lessen te volgen. De toelatingsprocedure en de deadline voor aanmelden zijn dezelfde als voor de reguliere studenten. Bij aanmelding dien je een verzoek in voor het gewenste (hoofd)vak, de gewenste docent en de hoeveelheid lessen die je wilt volgen. Een toelatingscommissie geeft het management advies over je toelaatbaarheid. Een positief advies betekent niet automatisch dat het management je ook kan plaatsen. Daadwerkelijke plaatsing hangt onder meer af van de ruimte in het docentenrooster en de beschikbaarheid van een lesruimte. Contractlessen kun je in principe niet langer dan één jaar volgen.

Kosten 2022-2023

  • € 120,00 per individuele les
  • € 25,00 per groepsles
  • € 52,00 auditiekosten

Voor meer informatie en/of vragen: asc@codarts.nl.

Na het afsluiten van de contractlessen ontvang je geen diploma.