Toelatingseisen Havo/vwo Muziek

Aanmelddeadline

1 februari 2024

verstreken

Deadline verstreken

Mail naar: muziek-hmd@codarts.nl

 

Tijdens een auditie test een commissie je op je vaardigheden op je instrument, je muzikale gehoor (solfège) en je theoretische kennis. De commissie bestaat uit meerdere hoofdvakdocenten en wordt voorgezeten door een muziekcoördinator. Bij de auditie moet je je instrument en een kopie van de partituur van de muziekstukken die je speelt bij je hebben. We verwachten van je dat je je zelfstandig kunt presenteren. Dit betekent dat ouders/begeleiders niet bij de auditie aanwezig mogen zijn.

Wat wordt getoetst tijdens een auditie?

1. Theoretisch gedeelte

Muzikale aanleg: muziektheoretische ontwikkelbaarheid en motivatie.

2. Hoofdvakgedeelte

De toets bestaat uit het voorspelen dan wel -zingen van een aantal stukken (nummers) waarin zowel de technische als de muzikale (expressieve) kant tot uitdrukking komen (études naast voordrachtsstukken in verschillende tempi en stijlen). Daarna kan worden gevraagd een stukje van blad te spelen of te improviseren. Tevens voert de commissie een kort vraaggesprek met je. De toelatingseisen per instrument zijn een indicatie van het gemiddelde gewenste niveau (zie hieronder).

Als je auditie gaat doen, geef je aan voor welk instrument en voor welke richting: klassiek, jazz, pop, wereldmuziek of muziektheater. In het begin is het misschien nog moeilijk om te kiezen voor óf jazz óf pop óf wereldmuziek óf muziektheater, maar bij toelating tot de vierde klas moet je die keuze gemaakt hebben.