Toelatingseisen Slagwerk

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument


Pauken

  • Etude of voordrachtstuk met een vergelijkbaar niveau als bijvoorbeeld: H. Knauer – Paukenschule nr. 34, R. Hochrainer – Etüden für Timpani nr. 15, The Friese Lepak (zelf stemmen), Nick Woud – Symphonic studies for timpani.
  • Het paukenstemmen wordt getoetst.


Kleine trom

  • Etudes en voordrachtstukken met een vergelijkbaar niveau als bijv. M. Peters – Intermediate Snare Drum Studies, Zegalsky – vanaf nr. 35, A. Cirone – Portraits in Rhythm; C. Wilcoxon – All American Drummer; ’26’ Rudiments, Heating the rudiments. Gerard van der Kolk- Mix for Max, Technische oefeningen uit M. Peters – Developing Dexterity for Snare Drum; G.L. Stone – Stick Control.
  • A prima vista spelen wordt getoetst.


Marimba en/of vibrafoon

  • Voordrachtstukken of etudes met een vergelijkbaar niveau van bijv. het Keiko Abe repertoire, de voordrachtstukken uit Intermediate Masterworks for Marimba of een deel uit een cello suite van Bach
  • Kennis van toonladders en septiem akkoorden wordt getoetst.
  • Vibraphone is niet verplicht.