Toelatingseisen Fagot

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument


Fagot

  • Techniek: alle toonladders en akkoorden in majeur en mineur
  • Etudes: etude uit Weissenborn, twee etudes op. 8 nr.2 (tweede helft) of vergelijkbaar  
  • Voordracht: drie stukken naar eigen keuze