Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Visitaties bachelor Muziek en Docent Muziek

Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022 zijn de bacheloropleidingen Muziek en Docent Muziek van Codarts gevisiteerd.

Visitaties bachelor Muziek en Docent Muziek

Na bestudering vooraf van de eerder ingeleverde positiebepalingen en examenopnames hebben de visitatiepanels tijdens deze dagen gesproken met (delegaties van) bestuur en management, studenten, docenten, alumni/werkveldvertegenwoordigers en examencommissie. Ook hebben beide opleidingen zichzelf kunnen laten zien in de vorm van een showcase met diverse optredens.

Beide panels waren enthousiast over wat ze hebben gezien en gehoord en zullen adviseren de accreditaties weer met zes jaar te verlengen.

Het voor beide opleidingen aangevraagde bijzonder kenmerk Interdisciplinariteit wordt door de panels gezien als een uitermate relevante ontwikkelingsrichting waarmee al een goed begin is gemaakt, maar die nog wel om verdere aanscherping en uitwerking vraagt. Ook hebben de opleidingen zeer bruikbare feedback gekregen: voor beide bachelors om extra te letten op de diversiteit van docententeams en studentenpopulatie, voor de bachelor Muziek daarnaast om aandacht te besteden aan de roostering, zorg te hebben voor de docenten (gesprekscyclus) en goed te kijken naar visie, cultuur en organisatiestructuur in hun onderlinge samenhang.

Op beide dagen waren er bovendien expliciete en welgemeende complimenten voor het werk van de examencommissie.