Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Naamswijziging specialisatie Danstherapie

Met ingang van 1 september 2023 wijzigt de naam van de specialisatie Danstherapy (Dance Therapy), onderdeel van de Master of Arts Therapies, naar Dance Movement Therapy.

Naamswijziging specialisatie Danstherapie

Reden hiervoor is dat de huidige naam van de specialisatie Danstherapie (Dance Therapy) niet meer voldoende aansluit bij de inhoud van de specialisatie, het werkveld en de literatuur.  

De afkorting die Codarts voor Dance Therapy nu hanteert is DT. In het internationale werkveld wordt de afkorting DT doorgaans gebruikt voor Drama Therapy. Dance Movement Therapy (DMT) is altijd de internationaal gangbare definitie geweest. Dat de naam wijzigt in Dance Movement Therapy (DMT) is voor de afdeling van belang omdat er steeds meer research-publicaties door staf en alumni van de opleiding worden uitgebracht. Duidelijke naamgeving conform internationaal gebruik is daarom belangrijk.  

In het verleden is ervoor gekozen om in DMT de M van Movement weg te laten om daarmee de nadruk te leggen op dans in plaats van beweging. Een van de redenen hiervoor was dat de opleiding is verbonden aan het cluster Performing Arts van Codarts. Tijden zijn veranderd en de arts informed (sterk op de kunsten georiënteerde) visie is internationaal goed bekend. Dit is mede te danken aan de danstherapieconferentie in april 2021, publicaties en een sterk Europees en internationaal netwerk. Daarbij wil de afdeling belichten dat de studenten naast danstherapie ook lichaamsgeoriënteerd werken met doelgroepen in onder meer de mentale gezondheidszorg.