Introductie

Draag jij jouw liefde voor muziek graag over op anderen? En wil je jezelf muzikaal tot op hoog niveau ontwikkelen? Dan is de opleiding Docent Muziek iets voor jou. Kijk hier onze video:

In deze brede opleiding komen alle facetten van het beroep muziekdocent aan de orde. Je ontwikkelt jezelf in de eerste plaats tot een goed musicus: je krijgt intensief les op je eigen instrument, maakt kennis met andere instrumenten, leert te begeleiden en speelt veel samen met anderen. Je ontwikkelt je muzikaal gehoor en leert wat je nodig hebt om muziek te kunnen noteren, te arrangeren en muzikaal leiding te geven.

Vanaf de start van de opleiding doe je tijdens stages veel praktijkervaring op met het lesgeven aan verschillende doelgroepen. Daarnaast ga je aan de slag met bandcoaching, koordirectie en de organisatie van producties, zoals een musical. In projecten werk je geregeld samen met Rotterdamse (cultuur)instellingen, waarmee de opleiding connecties heeft.

Met het diploma Docent Muziek kun je aan de slag als muziekdocent of zelfstandig ondernemer in bijvoorbeeld het basis- en voortgezet onderwijs, bij muziekscholen en kunstencentra, maar ook bij de educatieve afdeling van een orkest of operagezelschap.

Heb je al een conservatoriumopleiding afgerond en wil je graag les gaan geven, dan kun je je diploma Docent Muziek behalen via een verkorte leerroute (meestal een dag in de week gedurende twee jaar).

Codarts is een dynamische kunsthogeschool (muziek, dans en circus), stevig geworteld in het internationale en cultureel diverse Rotterdam, die je alle gelegenheid biedt je persoonlijke stijl als musicus en docent te ontwikkelen.

Na je afstuderen ben je niet alleen docent, maar ook muzikant, ontwerper, ondernemer, coach en onderzoeker. Luister en kijk naar drie van onze alumni: Helmer Kant (afgestudeerd in 2016), Kevin Zwinkels (2017) en Nicole Bouw (2018).

Lees meer

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een breed basisjaar. Je maakt kennis met allerlei aspecten die belangrijk zijn voor je toekomstige beroep. Voor Docent Muziek houdt dit onder meer in:

 • Je maakt in dit jaar kennis met alle doelgroepen en het werkveld, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse muziekeducatie.
 • Je gaat volop aan de slag met je eigen instrument. Daarnaast leg je een basis voor andere instrumenten (zang, percussie, drums, gitaar en toetsen).
 • Zowel de ‘muziekkant’ als de ‘onderwijskant’ komt ruim aan bod in theorie en praktijk.
 • Naast de rol van musicus maak je kennis met de rol van onderzoeker, ondernemer, ontwerper en coach.

Jaar 2

Het tweede jaar is een verdiepend jaar. Je gaat verder met de vakken uit jaar 1 (onderwijs en muziek; praktijk en theorie) en je volgt een aantal nieuwe modules. Jouw persoonlijkheid als docent en musicus krijgt steeds meer vorm.

 • Je verdiept je in een specifieke doelgroep: jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Je loopt stage in het voortgezet onderwijs (onderbouw) en primair onderwijs (bovenbouw)
 • Nieuw in jaar 2: modules rondom ondernemerschap en dramalessen. Tijdens de dramalessen werk je aan je persoonlijkheid als docent en musicus.
 • Je bekwaamt je verder in je instrument en in zang, percussie, drums, gitaar en toetsen. Aan het einde van het jaar beoordelen we je op samenspelen in een band.
 • Je ontwikkelt je verder in de rol van onderzoeker, ondernemer, ontwerper en coach.

Jaar 3

In het derde jaar kies je een specialisatie in de rol van ondernemer, onderzoeker, coach of ontwerper. Jouw zelfstandigheid als docent, musicus én ondernemer wordt steeds belangrijker. Je gaat verder met muziek- en onderwijsvakken uit jaar 1 en 2 en je volgt een aantal nieuwe modules.

 • Naast een stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, de onderbouw van het primair onderwijs of het buitenschoolse, is er ruimte om te kiezen voor je eigen specialisatie.
 • Je ontwikkelt lesprogramma’s en leert dirigeren.
 • Met medestudenten creëer je een musical. Je doet alles zelf: van compositie tot marketing/pr. In het vierde jaar voer je de musical uit in een theater.
 • Je sluit je muziekpractica af (hoofdinstrument, zang, percussie, drums, gitaar en toetsen) met een concert.

Jaar 4

Met je afstuderen bewijs je niet alleen een zelfstandige, startbekwame docent te zijn, maar ook een vakbekwame muzikant, ontwerper, ondernemer coach en onderzoeker.

 • Je sluit je muziek- en onderwijsvakken af.
 • Je volgt een minor. Je kunt kiezen uit het hele (muziek)aanbod van Codarts.
 • Je doet een afstudeeronderzoek; de onderwerpkeuze is vrij. Je onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek en een educatief product dat daaruit voortkomt, zoals een lesmethode voor de iPad.
 • Met medestudenten heb je een musical gecreëerd (zie Jaar 3). Als vierdejaarsstudent sta je op een groot podium in Rotterdam als uitvoerend artiest.

Flexibel traject

De bacheloropleiding Docent Muziek is een voltijdopleiding. Indien je al geheel of voor een groot deel een instrumentale conservatoriumopleiding (bijvoorbeeld de Bachelor Muziek) hebt gevolgd, is het mogelijk om het diploma Docent Muziek versneld te behalen.

Naar aanleiding van een intake-assessment bekijken we samen welke onderdelen nog gevolgd moeten worden om de competenties van het landelijke opleidingsprofiel Docent Muziek te behalen.

In de meeste gevallen volg je één dag in de week fysiek onderwijs en daarnaast ben je werkzaam in het werkveld; je leert via de combinatie theorie en praktijk. Hierbij ontvang je begeleiding van onze experts.

Minder
IMG_2991 IMG_2991 IMG_2991

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor Docent Muziek van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is.In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

IMG_3004 IMG_3004 IMG_3004

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

In 2018 besloot het kabinet het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten te halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Fysieke screening
2. Educatie
3. Voorzieningen en faciliteiten
4. Onderzoek & ontwikkeling

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Docent Muziek

+31 10 217 11 53

docentmuziek@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam