Introductie

Draag jij jouw liefde voor muziek graag over op anderen? En wil je jouw instrument op het hoogste niveau beheersen? Dan is Docent Muziek misschien iets voor jou.

Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van de beroepsrollen; de musicus, de ontwerper, de ondernemer, de coach en de onderzoeker. De rol van musicus is de basis van de opleiding. Je volgt intensieve lessen op je primair instrument en daarnaast leer je andere instrumenten beheersen. Goed muziek maken gekoppeld aan het overbrengen van je kennis staat centraal in de hele opleiding.

Stage is de rode draad van de opleiding. Een goede docent ontwikkelt zich in de praktijk, vandaar dat jij vanaf het eerste jaar direct ervaring opdoet met de verschillende doelgroepen.

Tijdens de praktijkprojecten werk je vaak samen met Rotterdamse (cultuur)instellingen. Je organiseert concerten, coacht bands en creëert een musical. De opleiding Docent Muziek heeft veel connecties in de stad.

Afgestudeerden kunnen aan de slag als docent of zelfstandig ondernemer in het binnen- en buitenschoolse werkveld; in het reguliere onderwijs, bij muziekscholen, amateurinstellingen, bij een educatieve dienst van een orkest, ensemble of operagezelschap.

Heb je al een conservatoriumopleiding afgerond en wil je graag lesgeven? Neem dan een kijkje bij ‘Verkorte leerroute’.

Lees meer

CKME

Het Center of Knowledge in Music Education (CKME) is een samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en Codarts.

Het CKME onderscheidt zich aan de hand van de volgende kernwaarden.

 • Artistiek: Deze kernwaarde staat centraal in de hele opleiding. We leiden muzikaal sterke docenten op, je bent een ‘docent-musicus’.
 • Digitaal: In deze kernwaarde gaat het om het toepassen van digitale techniek in zowel het onderwijs als de toepassing daarvan. Studenten werken en leren met eigentijdse materiaal en kunnen deze toepassen.
 • Verbinding andere disciplines: In deze kernwaarde gaat het erom dat je als docent muziek in staat bent verbinding aan te gaan met andere disciplines en deze ook toe te passen in het eigen vak, waarbij er oog is voor het eigen vak.
 • Diversiteit: In deze kernwaarde gaat het erom dat we er willen zijn voor iedereen. De rijkdom van ieders achtergrond willen we terug zien in de opleiding en in het curriculum waarbij we aansluiten bij de samenleving.
 • Internationaal georiënteerd: In deze kernwaarde staat het Nederlandse onderwijs centraal in de internationale context. Een ervaring in het buitenland kan je verrijken in zowel zijn persoonlijke als professionele attitude.

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een breed basisjaar. Je maakt kennis met allerlei aspecten die belangrijk zijn voor je toekomstige beroep. Voor Docent Muziek houdt dit o.a. in:

 • Je maakt in dit jaar kennis met alle doelgroepen en het werkveld, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse muziekeducatie.
 • Je gaat volop aan de slag met je eigen instrument. Daarnaast leg je een basis voor andere instrumenten (zang, percussie, drums, gitaar en toetsen).
 • Zowel de ‘muziekkant’ als de ‘onderwijskant’ komt ruim aan bod in theorie en praktijk.
 • Naast de rol van musicus maak je kennis met de rol van onderzoeker, ondernemer, ontwerper en coach.

Vanaf jaar 1 (t/m 4) volg je modules op het gebied van nieuwe media en produceren (homerecording).

Jaar 2

Het tweede jaar is een verdiepend jaar. Je gaat verder met de vakken uit jaar 1 (onderwijs en muziek; praktijk en theorie) en je volgt een aantal nieuwe modules. Jouw persoonlijkheid als docent en musicus krijgt steeds meer vorm.

 • Je verdiept je in een specifieke doelgroep: jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Je loopt stage in het voortgezet onderwijs (onderbouw) en primair onderwijs (bovenbouw)
 • Nieuw in jaar 2: modules rondom ondernemerschap en dramalessen. Tijdens de dramalessen werk je aan je persoonlijkheid als docent en musicus.
 • Je bekwaamt je verder in je instrument en in zang, percussie, drums, gitaar en toetsen. Aan het einde van het jaar beoordelen we je op samenspelen in een band.
 • Je ontwikkelt je verder in de rol van onderzoeker, ondernemer, ontwerper en coach.

Jaar 3

In het derde jaar kies je een specialisatie in de rol van ondernemer, onderzoeker, coach of ontwerper. Jouw zelfstandigheid als docent, musicus én ondernemer wordt steeds belangrijker. Je gaat verder met muziek- en onderwijsvakken uit jaar 1 en 2 en je volgt een aantal nieuwe modules.

 • Naast een stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, de onderbouw van het primair onderwijs of het buitenschoolse, is er ruimte om te kiezen voor je eigen specialisatie.
 • Je ontwikkelt lesprogramma’s en leert dirigeren.
 • Met medestudenten creëer je een musical. Je doet alles zelf: van compositie tot marketing/pr. In het 4e jaar voer je de musical uit in een theater.
 • Je sluit je muziekpractica af (hoofdinstrument, zang, percussie, drums, gitaar en toetsen) met een concert.

Jaar 4

Met je afstuderen bewijs je niet alleen een zelfstandige, startbekwame docent te zijn, maar ook een vakbekwame muzikant, ontwerper, ondernemer coach en onderzoeker.

 • Je sluit je muziek- en onderwijsvakken af.
 • Je volgt een minor. Je kunt kiezen uit het hele (muziek)aanbod van Codarts.
 • Je doet een afstudeeronderzoek; de onderwerpkeuze is vrij. Je onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek en een educatief product dat daaruit voortkomt, zoals een lesmethode voor de iPad.
 • Met medestudenten heb je een musical gecreëerd (zie Jaar 3). Als vierdejaarsstudent sta je op een groot podium in Rotterdam als uitvoerend artiest.

Verkorte leerroute

De bacheloropleiding Docent Muziek is in principe een voltijdopleiding. Voor studenten die echter al geheel of voor een groot deel een instrumentale conservatoriumopleiding hebben gevolgd, is het mogelijk om een individueel traject in een verkorte leerroute te volgen. Meestal is dit één dag in de week aan het conservatorium; daarnaast werkt de student een aantal afgesproken uren in het binnenschoolse werkveld en leert dus via de combinatie theorie en praktijk. In overleg met de student gaan we uit van een tweejarig traject.

Het studiemateriaal wordt aangeboden via readers, online applicaties en via een digitale leeromgeving. Ook vorderingen en resultaten zullen hierin worden bijgehouden.

Toelating is op basis van een intake-assessment. Aan de hand van het assessment wordt het studietraject bepaald. De student neemt bij het assessment een dossier mee waaruit de muzikale ervaring en behaalde diploma’s blijken.

Minder
IMG_2991 IMG_2991 IMG_2991

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor Docent Muziek van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is.In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

IMG_3004 IMG_3004 IMG_3004

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

In 2018 besloot het kabinet het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Fysieke screening
2. Educatie
3. Voorzieningen en faciliteiten
4. Onderzoek & ontwikkeling

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Docent Muziek

+31 10 217 11 53

docentmuziek@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam