Introductie

Draag jij jouw liefde voor muziek graag over op anderen? En wil je jouw instrument op het hoogste niveau beheersen? Dan is Docent Muziek misschien iets voor jou.

Een topmuzikant én een creatieve docent met een eigen visie. Dat ben je na vier jaar studie. Je volgt intensieve lessen op je eigen instrument. En je ontwikkelt jouw visie op onderwijs vooral door te doen. Via de jaarlijkse stages, praktijkprojecten en via het creëren van onderwijsmateriaal.

Tijdens de praktijkprojecten werk je vaak samen met Rotterdamse (cultuur)instellingen. Je organiseert concerten, coacht bands en creëert een musical. De opleiding Docent Muziek heeft veel connecties in de stad.

Heb je al een conservatorium opleiding afgerond en wil je graag lesgeven? Neem dan een kijkje bij ‘verkorte leerroute’.

Lees meer

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een breed basisjaar. Je maakt kennis met allerlei aspecten die belangrijk zijn voor je toekomstige beroep. Voor Docent Muziek houdt dit o.a. in:

 • Je verdiept je in een specifieke doelgroep: het jonge kind. Je loopt stage in het basisonderwijs.
 • Je gaat volop aan de slag met je eigen instrument. Daarnaast leg je een basis voor andere instrumenten (zang, percussie, drums, gitaar en toetsen).
 • Zowel de ‘muziekkant’ als de ‘onderwijskant’ komt ruim aan bod in theorie en praktijk.

Vanaf jaar 1 (t/m 4) volg je modules op het gebied van nieuwe media en produceren (homerecording).

Jaar 2

Het tweede jaar is een verdiepend jaar. Je gaat verder met de vakken uit jaar 1 (onderwijs en muziek; praktijk en theorie) en je volgt een aantal nieuwe modules. Jouw persoonlijkheid als docent en musicus krijgt steeds meer vorm.

 • Je verdiept je in een specifieke doelgroep: jongeren. Je loopt stage in het voortgezet onderwijs.
 • Nieuw in jaar 2: modules rondom ondernemerschap en dramalessen. Tijdens de dramalessen werk je aan je persoonlijkheid als docent en musicus.
 • Je bekwaamt je verder in je instrument en in zang, percussie, drums, gitaar en toetsen. Aan het einde van het jaar beoordelen we je op samenspelen in een band.

Jaar 3

In het derde jaar kies je een specialisatie (zie hieronder). Jouw zelfstandigheid als docent, musicus én ondernemer wordt steeds belangrijker. Je gaat verder met muziek- en onderwijsvakken uit jaar 1 en 2 en je volgt een aantal nieuwe modules.

 • Je kiest een specialisatie: het jonge kind, bovenbouw voortgezet onderwijs of buitenschoolse muziekeducatie.
 • Je ontwikkelt lesprogramma’s en leert dirigeren.
 • Met medestudenten creëer je een musical. Je doet alles zelf: van compositie tot marketing/pr. In het 4e jaar voer je de musical uit in een theater.
 • Je sluit je muziekpractica af (hoofdinstrument, zang, percussie, drums, gitaar en toetsen) met een concert in de stad.

Jaar 4

Met je afstuderen bewijs je een zelfstandig, startbekwaam docent te zijn. Maar ook een vakbekwame muzikant en ondernemer.

 • Je sluit je muziek- en onderwijsvakken af.
 • Je volgt een minor. Je kunt kiezen uit het hele (muziek)aanbod van Codarts.
 • Je doet een afstudeeronderzoek; de onderwerpkeuze is vrij. Je onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek en een educatief product dat daaruit voortkomt. Bijvoorbeeld: een lesmethode voor de iPad.
 • Met medestudenten heb je een musical gecreëerd (zie Jaar 3). Als vierdejaarsstudent sta je op het podium als uitvoerend artiest. (Bijvoorbeeld: het Hofpleintheater of Theater Zuidplein in Rotterdam.)

Verkorte leerroute

De bacheloropleiding Docent Muziek is in principe een voltijdopleiding. Voor studenten die echter al geheel of voor een groot deel een instrumentale conservatoriumopleiding hebben gevolgd, is het mogelijk om een individueel traject in een verkorte leerroute te volgen. Meestal is dit één dag in de week aan het conservatorium; daarnaast werkt de student een aantal afgesproken uren in het binnenschoolse werkveld en leert dus via de combinatie theorie en praktijk. In overleg met de student gaan we uit van een tweejarig traject.

Het studiemateriaal wordt aangeboden via readers, online applicaties en via een digitale leeromgeving. Ook vorderingen en resultaten zullen hierin worden bijgehouden.

Toelating is op basis van een intake-assessment. Aan de hand van het assessment wordt het studietraject bepaald. De student neemt bij het assessment een dossier mee waaruit de muzikale ervaring en behaalde diploma’s blijken.

De deadline om aan te melden voor deze audities is 1 mei 2017. Je kunt je aanmelden via www.studielink.nl /Bachelor opleiding Docent Muziek.

Mail voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak, naar: docentmuziek@codarts.nl

Minder
IMG_2991 IMG_2991 IMG_2991

Toelating

De aanmelddeadline voor de audities voor het schooljaar 2018-2019 is verstreken, aanmelden voor een na-auditie is echter nog mogelijk. De na-audities voor Docent Muziek vinden plaats in de week van 4 juni. Meld je daarvoor aan via www.studielink.nl (aanmelddeadline: 1 mei 2018).

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor Docent Muziek van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is.In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

IMG_3004 IMG_3004 IMG_3004

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft besloten het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten vanaf studiejaar 2018-2019 te halveren, voor studenten aan lerarenopleidingen (Docent Muziek) geldt de halvering van het wettelijk collegegeld voor twee studiejaren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_Jazz_Pop_World-Music

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Onderzoek
2. Onderwijs
3. Ondersteunende diensten en faciliteiten
4. Research & development

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Docent Muziek

+31 10 217 11 53

docentmuziek@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam