Bijkomende kosten

Als de huur niet inclusief energiekosten en gemeentelijke belastingen is, moet je deze zelf betalen. Het is het handigst als je woonruimte vindt waar de huur ‘inclusief’ bijkomende kosten is, maar dat is niet altijd mogelijk.

Als de huur exclusief energie en gemeentelijke belastingen is (vraag de huiseigenaar hiernaar en controleer het huurcontract) en je zelf kosten moet betalen zoals energie, water, gemeentelijke belastingen, internet, tv/radio, houd dan rekening met het volgende:

  • Als je met meerdere mensen in een huis woont, deel je deze kosten. Energiemaatschappijen sluiten meestal een contract met één persoon, de ‘hoofdhuurder’. Maak dus met je huisgenoten (schriftelijke) afspraken over de verdeling en betaling van de kosten.
  • Houd de energiemeters in de gaten (gas, elektriciteit, water). Noteer de standen als je in jouw appartement gaat wonen en vergelijk ze met de eindafrekening of jaarlijkse controle van de energiemaatschappij.
  • Negeer nooit brieven of rekeningen van bedrijven zoals Eneco, Evides, CVZ of de gemeente. Meestal zijn ze belangrijk.  Vraag iemand die Nederlands spreekt zo nodig je te helpen met de vertaling. Als het onduidelijk is, vraag dan de studentenadviseur om raad.


Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

(Internationale) studenten die een zelfstandig appartement huren (meestal geen kamer met gedeelde faciliteiten en inclusieve huur) kunnen twee belastingaanslagen verwachten die jaarlijks aan de hoofdbewoner worden gestuurd: een voor de gemeentelijke belasting en een andere voor de waterschapsbelasting.

De afvalstoffenheffing moet de kosten dekken voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Elke huishouding is verplicht deze te betalen. Soms moet de eigenaar deze betalen, dat hangt af van je huurcontract.

Studenten in Nederland die niet in staat zijn de gemeentelijke of waterschapsbelasting te betalen, kunnen in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. De gemeente oordeelt of een student in aanmerking komt voor kwijtschelding op basis van diens inkomen en vermogen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam:

Je kunt de kwijtschelding online aanvragen of het kwijtscheldingsformulier invullen.

Waterschapsbelastingen worden geheven door de Regionale Belasting Groep. (Internationale) studenten kunnen na ontvangst van de belastingaanslag ook verzoeken om kwijtschelding van de waterschapsbelasting.

Meer informatie vind je op de website van de Regionale Belasting Groep:
Overzicht belastingen - Regionale Belasting Groep Personal (derbg.nl)