Kwaliteitsafspraken

Investeren in onderwijs Met de invoering van het sociaal leenstelsel wordt geld vrijgemaakt om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Deze middelen worden verdeeld onder hogescholen en universiteiten via kwaliteitsafspraken voor de periode 2019-2024.

Kwaliteitsafspraken

Codarts - Kwaliteitsafspraken

In dit kader heeft Codarts het plan opgesteld met inbreng van onze studenten, docenten en staf. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de kwaliteitsafspraken van Codarts positief beoordeeld.

Codarts zal met de middelen van het studievoorschot extra investeren in de kwaliteit van haar onderwijs. We zorgen hiermee voor een ambitieuze, voor studenten duidelijk merkbare kwaliteitsimpuls. Inhoudelijk kiezen we voor projecten die passen binnen de kaders van het instellingsplan. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de inbreng van onze studenten, docenten en staf; het studentenoordeel is daarbij leidend.