Codarts Onderzoek

Onderzoek komt de artistieke ontwikkeling, de kunstpraktijk en het kunstvakonderwijs ten goede. Codarts heeft de overtuiging dat de kunstpraktijk behoefte heeft aan gevalideerde kennis en dat deze mede ontwikkeld wordt binnen de onderzoeksactiviteiten van kunstvakhogescholen.

Codarts heeft haar onderzoeksbeleid en de onderzoeksmissie als volgt verwoord: Het onderzoek aan Codarts Rotterdam stimuleert de kenniscirculatie tussen de (internationale) beroepspraktijk en het onderwijs en draagt bij aan een op gevalideerde kennis gebouwde beroepspraktijk. Genoemde kenniscirculatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het up-to-date houden van de onderwijsprogramma’s en voor het up-to-date houden van het professionele niveau van de docenten.

Het onderzoek aan Codarts wordt verricht door de lectoren en de leden van hun kenniskring en door de promovendi; binnen de bachelor- en masteropleidingen vindt leeronderzoek plaats in een doorlopende leerlijn.

Codarts kent drie programmalijnen:

  1. Excellence and Wellbeing. In deze programmalijn vindt onderzoek plaats dat de kennis vergroot over de fysieke en mentale factoren die podiumprestaties beïnvloeden. De vergaarde kennis geeft podiumkunstenaars handvatten om hun artistieke prestaties te verbeteren.
  2. Performance Practice. In deze programmalijn wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe de beroepspraktijk van de musicus, danser en circusartiest er heden ten dage uitziet, alsook hoe deze er uit zou moeten zien of ontwikkelen.
  3. Innovation in Education. In deze programmalijn wordt ’onderzoek gedaan dat betrekking heeft op nieuwe vormen van leren op het gebied van muziek, dans en circus. Er is daarbij een grote focus op  ‘blended learning’, de vermenging van het traditionele kunstvakonderwijs met digitale leermiddelen en leerprocessen, aansluitend bij de (digitale) leefwereld van de huidige generatie studenten.

Lees hier over de afgesloten lectoraten van Codarts.