Toegangseisen Klassieke muziek orgel master

Algemeen

  • Je bent betrokken bij (het repertoire, de geschiedenis en de toekomst van) het orgel.
  • Je hebt pianoles gevolgd.
  • Je toont voldoende aanleg en ambitie voor de ontwikkeling tot professioneel musicus.

 

Specifiek

  • Speel een programma van 30-45 minuten, met werken uit ten minste twee verschillende stijlperioden (waaronder een werk van J.S. Bach), uitgevoerd op het niveau van een goed bachelorexamen
  • Geef aan wat je wilt onderzoeken tijdens de Master of Music (onderwerp en de daaraan gerelateerde composities)
  • Stuur ons je repertoirelijst