Toelatingseisen Klassieke muziek zang master

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument
     

Specifiek
Programma van 30 minuten, bestaande uit repertoire uit verschillende stijlperioden (barok, klassiek, romantisch, hedendaags) in minimaal drie verschillende talen, op het niveau van een goed bachelorexamen uit het hoofd zingen.