Toelatingseisen Klassieke muziek tuba

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument

 

Tuba
De student gaat door met de ontwikkeling van alle aspecten van het tubaspel. Na twee jaar is de student op hoog niveau inzetbaar op alle fronten in de professionele muziekwereld. Er is een breed studieprogramma, voor de verdere ontwikkeling binnen het vakgebied. 

De toelatingseisen zijn: een programma van 20-30 minuten. 

  • Repertoire bij voorbeeld: 
    Eugene Bozza – Concertino 
    K. Penderecki – Capriccio 
    John Williams – Concerto