Toelatingseisen Hoorn

Algemeen

 • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
 • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
 • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument


Hoorn
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen: 

3 etudes van verschillend karakter, bijvoorbeeld:  

 • Kopprasch - deel 1  
 • Oscar Franz  
 • Maxime-Alphonse - deel 1 of 2
 • Karl Stary - deel 1

2  voordrachtstukken, bijvoorbeeld:  

 • Mozart - Concert nr. 3  
 • Glazounov - Rêverie  
 • L. Cherubini - 1st Sonata 


Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:  

 • Reeds genoten muziek(vak)onderwijs 
 • Prognose voor de ontwikkeling 
 • Beroepsperspectief 
 • Technische realisatie 
 • Muzikale expressie  


Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!