Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Samen werken aan de juiste balans

Kunst is essentieel voor een vitale samenleving. Kunst is creatief, vooruitstrevend en non-conventioneel. Kunst laat mensen anders kijken naar de maatschappij en laat ze schoonheid voelen en beleven. Kunst zet aan het denken en daagt uit om grenzen te verleggen én te stellen.

Samen werken aan de juiste balans

Codarts geeft studenten tijd, ruimte en begeleiding om zich in een inspirerende omgeving te ontwikkelen tot kunstenaars, leiders en coaches. Daarnaast is een veilige leer- en werkomgeving voor alle studenten, medewerkers en docenten een integraal onderdeel van ons onderwijs. Het bereiken van deze missie en het bieden van de optimale omgeving om dit te doen levert soms spanning op. Gretigheid en veiligheid, grenzen stellen en vleugels uitslaan, eigen gedrag en stijl ontwikkelen en altijd respectvol met elkaar samenwerken gaan niet altijd samen. Dat hoort erbij, maar we zijn ons bewust van de risico’s en de kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt.

Een goede balans tussen het bieden van veiligheid en de mogelijkheid om je grenzen te verleggen is de kern van de leeromgeving van Codarts. In ons onderwijs is er vaak sprake van individuele begeleiding, wordt er intensief samengewerkt tussen student en docent en studenten onderling. We komen letterlijk en figuurlijk dicht bij elkaar. Juist daarom zijn heldere afspraken, juiste procedures en een doorlopend gesprek over sociale veiligheid noodzakelijk.


Beeldvormend onderzoek

Door een aantal signalen is er extra druk ontstaan op deze balans. Afzonderlijk gaat dit om onderwerpen die kunnen voorkomen in een organisatie die midden in de maatschappij staat. Maar omdat het om de kern van ons onderwijs gaat, zijn we extra alert. We vinden dat we hier nog constructiever en structureler mee aan de slag moeten. Codarts is een Rotterdamse hogeschool, dus voegen we daad bij woord.

Naar aanleiding van de signalen uit de organisatie over sociale onveiligheid hebben we een extern bureau gevraagd een breed beeldvormend onderzoek bij de muziekafdelingen te starten. Het doel van het onderzoek is om studenten en medewerkers de ruimte te geven om onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag te melden en beter bespreekbaar te maken.

Verder bouwen aan een veilige en vitale leer- en werkomgeving

Wij hechten veel waarde aan de uitkomsten van dit onderzoek maar willen niet wachten met het verder bouwen aan een veilige en vitale leer- en werkomgeving. Een nieuw programmateam gaat aan de slag met het verder opzetten van heldere afspraken, zoals een gedragscode met sancties, en zal onze manier van werken, de lesmethodes en de sfeer tegen het licht houden. 

We willen een leeromgeving waarin iedereen zich veilig en welkom voelt en tegelijk ruimte en inspiratie ervaart. Dat is best uitdagend, maar zeker nodig. Centraal staan de cultuur en leeromgeving die passen bij hoogwaardig kunstvakonderwijs in 2023. Hoe kunnen we dit bij Codarts bereiken en vasthouden? Samen met onze medewerkers, docenten en studenten zullen wij hier de komende tijd een antwoord op formuleren. Want we geloven dat dit kan bij Codarts.