Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Het gezondheidsprogramma Student Life bestaat 10 jaar!

‘Student Life maakt studenten in de podiumkunsten zelfbewust, weerbaar en zelfredzaam’

Het gezondheidsprogramma Student Life bestaat 10 jaar!

Dit jaar bestaat het Codarts-programma Student Life tien jaar. In 2012 werden de eerste stappen gezet op weg naar een integraal programma rondom het welzijn en de fysieke en mentale gezondheid van studenten in de podiumkunsten. Tien jaar later staat er een toonaangevend, studentgericht programma op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling – volledig geïntegreerd in de verschillende opleidingen van dans, circus en muziek tot muziektheater en kunsteducatie. Hoofd Student Life Stephanie Keizer-Hulsebosch: ‘De toekenning van de Hogeronderwijspremie 2022 door het ministerie van OC&W is een prachtige erkenning!’

‘Op welke manier kan ik nog hogere sprongen maken?’ ‘Hoe kan ik mijn energie beter managen met hulp van mijn voeding?’ ‘Hoe ga ik om met de enorme stress die ik steeds ervaar voor een optreden?’ Het zijn drie willekeurige vragen waarmee Codarts-studenten terecht kunnen bij het Performing Arts Health Centre, onderdeel van het Student Life programma van de kunsthogeschool. Een uniek ‘Team Around The Artist’ (TATA-benadering) helpt studenten om zelfbewust, weerbaar en zelfredzaam te zijn en het maximale uit hun potentieel te halen tijdens hun opleiding. Dit ter voorbereiding op de hoge eisen die een carrière in de professionele dans-, muziek- of circuswereld stelt.  

Steeds een stap verder

Stephanie Keizer-Hulsebosch: ‘In 2012 zijn we officieel gestart met Student Life. Daarvoor hadden we wel een aanbod op het gebied van gezondheid in huis, denk aan een eigen fysiotherapeut. Maar dit aanbod was gefragmenteerd, zonder gedeelde visie en met name zeer reactief, platgezegd ging het om pleisters plakken. Sinds 2012 zijn we meer en meer proactief gaan handelen om blessures en mentale gezondheidsproblemen te voorkómen, om daarna nog een stap verder te zetten. Met Student Life maken we onze studenten op alle fronten bewust van hun eigen fysieke en mentale gezondheid, ze leren zichzelf en hun grenzen goed kennen én ze leren wat er nodig is wanneer zij deze grenzen bereiken. Ze weten waar ze moeten zijn voor hulp en advies. Bij Student Life combineren we onderwijs, onderzoek, screenings en ondersteuning; dat gaat van (para)medische ondersteuning of leren omgaan met prestatiedruk tot hulp bij het vinden van woonruimte en het afsluiten van de juiste verzekeringen.’ 

Van sportdiëtist tot performance coach

Alle professionals in het Performing Arts Health Centre hebben een achtergrond in de podiumkunsten of topsport. Zij weten dus als geen ander waar de studenten zoal tegenaan lopen. Een team van tien professionals is direct in huis aanwezig en kan dagelijks worden geraadpleegd: van fysio-manueel therapeuten, een logopedist, sportdiëtist, GZ-psycholoog en mental coach tot een performance coach, gehoorspecialist en bewegingswetenschappers. 

Stephanie: ‘Tel daar onze gespecialiseerde docenten bij op, zoals pilates- en yogadocenten of krachttrainers. Plus ons externe netwerk van medisch experts met kennis van de podiumkunsten.’ 

Laagdrempelig

Studenten kunnen gratis een consult boeken; ze kunnen dat op eigen initiatief plannen, maar worden ook regelmatig doorverwezen door studieloopbaanbegeleiders en docenten. Daarnaast vullen de studenten maandelijks online vragenlijsten in over hun fysieke en mentale gezondheid. Stephanie: ‘Denk aan vragen als hoeveel spanning of pijn heb je gehad in de afgelopen vier weken? Hoe is je slaapkwaliteit en -kwantiteit? Hoeveel angst ervaar je voor een repetitie of optreden?’ Alle gegevens worden opgeslagen in de Student Life Monitor. De uitkomsten van de vragenlijsten worden direct individueel teruggekoppeld aan de studenten, via een persoonlijk dashboard met een visuele weergave en adviezen. Zo kunnen studenten hun eigen fysieke en mentale ontwikkelingen goed volgen en verbeteringen doorvoeren waar nodig. Naast deze online tool zijn er fysieke tests en metingen, op maat vormgegeven per opleiding, van een sprongtest tot longcapaciteitsmetingen. Stephanie: ‘Bovendien koppelen we in ons health en wellbeing curriculum de theorie aan praktische oefeningen in de les. Ook gaan studenten met elkaar het gesprek aan. Zo zorgen we voor actief leren.’  

Unieke tool

De Student Life Monitor is tot zover wereldwijd het enige digitale instrument dat de fysieke en mentale gezondheid van studenten zo nauwgezet in kaart brengt. De tool is niet alleen voor, maar ook samen mét studenten ontwikkeld, in samenwerking met het lectoraat Performing Arts Medicine. Stephanie: ‘Het is op meerdere manieren een belangrijke tool voor ons. Voor studenten is de monitor een educatief instrument, onze wetenschappers doen op basis van alle data die we ophalen gericht onderzoek, en voor de afdelingsmanagers is het een handige managementtool. Zijn er bijvoorbeeld bij een bepaalde voorstelling veel blessures, dan informeer en adviseer ik de opleiding daarover. De deskundigheidsbevordering van docenten krijgt bij ons veel aandacht, zodat zij de studenten nog beter kunnen begeleiden.’

Cultuurverandering

Dat studenten inzicht krijgen in hun fysieke en mentale gezondheid en zo nodig worden doorverwezen naar een specialist, is een hele cultuurverandering geweest. Stephanie: ‘Waar studenten vroeger maar doorgingen en het motto “pijn hoort erbij” was, zoeken onze docenten en studenten nu continu naar de juist balans tussen belasting en belastbaarheid. Studenten leren regie te nemen over hun eigen gezondheid en signaleren zelf vroegtijdig gezondheidsproblemen’. Dat werpt zijn vruchten af. Een concreet voorbeeld: dansstudenten van Codarts hebben zes keer minder blessures dan studenten van soortgelijke opleidingen in het buitenland. Nationale en internationale dansprogramma’s en -scholen willen het programma ook gaan aanbieden. Naast minder blessures resulteert het in minder studie-uitval en verbetert het het zelfregulerende vermogen van studenten. 

Ambities

Zijn er nog ambities voor de toekomst? De Hogeronderwijspremie biedt uiteenlopende mogelijkheden, onder één voorwaarde: het bedrag moet worden geïnvesteerd in het onderwijs. Stephanie: ‘We staan nooit stil en verdere verbeteringen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Een eerdere waardering als excellent programma hebben we aangewend om een performance lab op te zetten, in navolging van én in samenwerking met het Royal College of Music in Londen. Het lab biedt een veilige, interactieve try-out omgeving voor studenten, van alle faciliteiten voorzien. Deze testomgeving willen we graag verder ontwikkelen en ook uitrollen voor andere disciplines zoals dans, muziekbands en muziektheater.’

‘Daarnaast willen we graag verder finetunen binnen de specifieke curricula. Waar het Student Life-programma bijvoorbeeld binnen dans en circus al behoorlijk is uitgekristalliseerd, kunnen we het binnen muziek nog meer verweven in het DNA van de opleiding. Tot slot halen we dankzij het programma enorm veel kennis en wetenschappelijke data op, waaruit nog zoveel mooie inzichten te halen zijn. Maar éérst staan we bewust stil bij het winnen van de derde prijs. Normaalgesproken staat ons hele health- en welzijnsteam altijd met beide voeten in de klei; nu is het moment aangebroken om de mooie resultaten ook samen te vieren!’