Introductie

Codarts Muziektheater is een plek waar wordt vertrokken vanuit de kracht en het individuele talent van de student. Waar uit hokjes van muziektheater en musical wordt gebroken. Waar docenten en studenten samen twijfelen. Waar je zwak en sterk kan zijn. Waar we veilig onderwijs belangrijk vinden, om vervolgens confronterend brutaal te kunnen zijn. Waar we niet geloven in het reproduceren van theaterwijsheden van meesters uit de jaren ’70, maar in nieuwsgierigheid. Waar het onderwijs continu in beweging is. Waar je wordt aangesproken op je hoofd, maar met name ook je hart.

Muziek en theater gaan hier de confrontatie aan in een onvast universum. Een explosieve ontmoeting die niet gaat over het meten van kracht, maar uitwisselen van betekenis. Met als resultaat geen duidelijke winnaar, maar een geheel dat meer is dan de som der delen en dat een nieuw verhaal vertelt.

Wij leiden autonome performers op die juist dát kunnen; een verhaal vertellen. Bijgestaan door onze docenten, gaan studenten op onderzoek uit om zich volledig te bekwamen in spel, zang, beweging en muziek- met als uiteindelijke doel de volledige integratie van die disciplines.

Bekijk de trailer van de opleiding op het YouTube-kanaal van Codarts.

Lees meer

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een ambachtelijk en breed basisjaar. Dit houdt o.a. in:

 • Je volgt zangles, spelles, dansles en liedinterpretatie bij vaste docenten.
 • Je werkt aan zeer uiteenlopende muziek-, speel- en dansstijlen.
 • Je verdiept je in o.a. muziektheorie, solfège en harmonie aan de piano.
 • Je krijgt musical-, theater- en muziektheatergeschiedenis.
 • Je bouwt repertoirekennis op in dramaturgie- en leeslessen.
 • Je leert reflecteren op het eigen leerproces.
 • Je krijgt vanuit  de afdeling ‘health’ fysieke en mentale coaching en lessen.
 • Je leert vanuit je eigen creativiteit en inspiratie te vertrekken
 • Je wordt niet alleen beoordeeld op behaalde resultaten, maar ook op het leerproces. Beoordelen is meer dan een oordeel geven. We hechten zeer aan het geven van persoonlijke feedback, en geven deze gedurende de hele opleiding aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

Jaar 2

Het tweede jaar is een verdiepend, ambachtelijk jaar met verschillende vormen van ‘integreren’.

 • Muziektheaterstijlen-onderzoek: hoe kun je, tot ‘integratie’ komen? Via verschillende lessen ga je individueel en klassikaal op zoek naar de mogelijkheden. Docenten van verschillende disciplines werken eerst apart aan het gekozen materiaal (van klassiek teksttoneel, sketches en pop tot fado, kleinkunst en muzikale performances) om vervolgens gezamenlijk te kijken hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. Dit wordt gepresenteerd in een montagevoorstelling met een live-band.
 • Musicalstijlen-onderzoek: je leert verschillende goede musicals kennen en analyseren. Je geeft een personage vorm, je leert hoe je vrijheid kunt vinden op de vloer (binnen de vaste gegevens van tekst en muziek) en je komt tot een geloofwaardige transformatie waarin eigenheid een belangrijk onderdeel van je expressie is. Dit mondt uit in een interne presentatie.
 • Alle hoofdvaklessen worden ondersteund door theorievakken.
 • Je onderzoekt je verbinding met het vak en reflecteert daarop als ook op het eigen leerproces.
 • Je wordt nog steeds niet alleen beoordeeld op behaalde resultaten, maar ook op het leerproces. Terugkoppeling vindt plaats in uitgebreide groeps- en individuele gesprekken.
 • Je leert de inhoudelijke dialoog aan te gaan met docenten, muzikanten, muzikaal leiders, technici en dramaturgen.

Specialisatie

Na in de onderbouw je ambachtelijke mogelijkheden en uiteenlopende vormen van muziektheater te hebben verkend, ga je in samenwerking met de docenten je specialisatie voor de bovenbouw bepalen.
Je ontwikkelt een eigen profiel dat vertrekt vanuit jouw specifieke kwaliteiten en dat is gericht op een te verwerven plek in het werkveld (performen in een hedendaagse muziektheaterproductie, een eigen muzikaal-theatraal programma schrijven, een collectief opstarten, optreden in muzikaal bewegingstheater of in de (Engelse) musical, etc).
Op basis van dit profiel bepaal je een eigen leerroute die is gericht op jouw specifieke ontwikkeling en talent ten aanzien van ambachtelijk vermogen en kunstenaarschap. Gedurende deze periode blijf je in constante dialoog met de opleiding om je profiel aan te scherpen en te verdiepen.

Jaar 3

In het derde jaar staat je individuele onderzoek als performer centraal. Je kiest in overleg met de docenten – op basis van talent en toekomstperspectief – een individuele route.

 • Je presenteert jezelf als solist in een zogenoemd Integratieconcert (een solo-programma bestaand uit verschillende te kiezen onderdelen aansluitend op jouw eigen profiel).
 • Met klasgenoten neem je deel aan drie studioprojecten. Jullie kiezen als klas met welke coaches en welk materiaal je wilt werken. Voorbeeld van eerdere voorstelling: Spring Awakening.
 • Je werkt dit jaar veel met muziektheatermakers/coaches uit het werkveld.
 • Je krijgt  auditietraining en leert jezelf als ondernemer zien.
 • Je neemt deel aan Show & Tell; – een muzikale spreekbeurt, vocale rekoefening en theatrale trip – een montagevoorstelling in de grote zaal
  En alles wat daartussen zit.
 • Je ontwikkelt je identiteit als kunstenaar en leert daarop reflecteren.
 • In dit jaar wordt vooral het resultaat van je performance beoordeeld en in mindere mate je proces.
 • Er vinden verschillende artistiek-inhoudelijke gesprekken plaats om tot een goed persoonlijk plan voor de bovenbouw te komen.

Jaar 4

Het afstudeerjaar staat in het teken van je individuele excellentie in performance.

 • Je presenteert jezelf als artiest in een zogenoemd Theatraal Concert.  Een concert waarbij vanuit engagement een verhaal verteld, gezongen, gespeeld en vormgegeven wordt. Je mag dit concert naar eigen inzicht inrichten.
 • Je doet met je klasgenoten mee aan een productie.
 • Je werkt gezamenlijk met en zelfgekozen concept of script en regisseur, choreograaf en muzikaal leider toe naar een voorstelling en speelt deze in verschillende theaters.
 • Je neemt deel aan Show & Tell (zie jaar 3). 
 • Je werkt grotendeels met vooraanstaande regisseurs en muzikaal leiders uit het werkveld in verschillende verdiepende lessen en masterclasses.
 • Je schrijft een scriptie. Het onderwerp raakt aan je persoonlijke artistieke identiteit en staat in relatie staat tot het muziektheatervak.
 • Je kan stage lopen buiten school. Voorbeelden van stagebedrijven zijn: het RO Theater, Stage Entertainment, Orkater, Homemade Productions en Theater Kwatta.
 • Je maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor je laatste jaar gericht op je toekomst.
Minder
Codarts_Muziektheater_Toelating Codarts_Muziektheater_Toelating Codarts_Muziektheater_Toelating

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisenLet op! De aanmelding kan eerder sluiten als de maximale capaciteit aan beschikbare auditieplaatsen is bereikt.

Om je aan te kunnen melden voor Muziektheater van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is. In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

Codarts_Muziektheater_Praktische_info Codarts_Muziektheater_Praktische_info Codarts_Muziektheater_Praktische_info

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

In 2018 besloot het kabinet het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Fysieke screening
2. Educatie
3. Voorzieningen en faciliteiten
4. Onderzoek & ontwikkeling

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Muziektheater

+31 10 217 10 37

muziektheater@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam