Introductie

Bij de bachelor Muziektheater van Codarts staat de ontmoeting tussen theater, dans en muziek centraal. We leiden autonome vocal performers op: uitvoerende en co-creërende professionals, die muziek, zang, spel en beweging samen weten te brengen. Vanuit de ambachtelijk muzikale en spelmatige liedinterpretatie in het 1ste jaar gaat de student naar een passende theatrale integratie in het 4de jaar.

Daarnaast geven we vakken als spraak, tekstanalyse, ensemble, kunst in context en muziek-, musical- en theatergeschiedenis. In veel vakken staat stijlenonderzoek centraal. Ook vakken op het gebied van gezondheid, educatie en ondernemen hebben een plaats in het curriculum.

Het onderwijs richt zich met een brutale nieuwsgierigheid op het nationale en internationale werkveld: van muziektheater, jeugdmuziektheater, hedendaagse opera, kleinkunst en popperformances tot kleine en grote musicals.

Codarts Muziektheater beschikt over een groot netwerk in dit werkveld. Wij leiden vocal performers op die een verhaal kunnen vertellen passend bij het eigen talent, maar zich tegelijk bewust zijn van de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Bijgestaan door onze docenten, gaan de studenten op onderzoek uit om zich volledig te bekwamen in spel, zang, beweging, muziek en theater. Uiteindelijk zal de student aan het einde van de opleiding in staat zijn om al deze disciplines te integreren en toe te passen binnen diverse stijlen.

In het collegejaar 2021-2022 namen de eerstejaarsstudenten Muziektheater deel aan het project ‘Let me be your voice‘. Zij stelden hun stem beschikbaar voor de verhalen van anderen. Kijk en luister:

Lees meer

Programma

De opleiding Muziektheater is verdeeld in een onder- en een bovenbouw. De eerste twee jaar vormen de onderbouw waarin je je talent verbreed. Al in de loop van het tweede jaar kies je in overleg met je docenten voor bepaalde specialisatietrajecten. In de laatste twee jaar van de studie diep je je talent verder uit en worden de lessen zo veel mogelijk toegespitst op je persoonlijke kwaliteiten en keuzes. In de onderbouw wordt voornamelijk lesgegeven door een vast docententeam, terwijl in de bovenbouw het werkveld binnenshuis wordt gehaald via gastdocenten en –regisseurs. Om zowel het ambacht, de artisticiteit als de uniciteit van iedere student te ontwikkelen hebben we binnen Codarts Muziektheater de integratieleerlijn ontwikkeld. We onderscheiden ons met deze leerlijn van andere opleidingen in Nederland. We leren de studenten om de diverse stijlen binnen iedere discipline te leren kennen, te onderzoeken en uit te voeren. Daarin is het belangrijk om eigen keuzes te maken en er persoonlijke zeggingskracht aan toe te voegen. Het zorgt ervoor dat onze alumni zich op een eigenzinnige wijze aan het werkveld weten te presenteren.

Persoonlijke ontwikkeling

Om te zorgen dat je de losse vakken in de onderbouw steeds meer gaat verbinden, word je door een team van vaste docenten uit de verschillende disciplines begeleid. Zij volgen je ontwikkeling, bevragen je keuzes, geven je inzicht in je specifieke talenten en dagen je uit om nieuwe gebieden te betreden. Je maakt daarbij kennis met een grote verscheidenheid aan stijlen en repertoire. In de bovenbouw van de opleiding is je vizier steeds meer naar buiten gericht. Dan gaan we onderzoeken waar je specifieke talenten als vocal performer liggen om daarmee een passende route uit te werken, zodat je zelfbewust de stap naar het werkveld kunt maken. Daarbij nodigen we regisseurs, makers, muzikaal leiders, acteurs en vocal performers uit het werkveld uit om projecten te begeleiden en auditietrainingen, masterclasses en workshops te komen geven. In het vierde jaar ga je stage lopen. Daarvoor is een breed netwerk beschikbaar, waarin je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw talenten en wat je als vocal performer wilt uitstralen. Je leert al in een vroeg stadium om de regie over je ontwikkeling zelf in handen te nemen. In de vakken Kunst in context en Professionele ontwikkeling leer je om gerichte vragen te stellen. Hierdoor ontwikkel je een professionele en kritische blik die van pas zal komen in de lessen en later in de projecten die je gaat doen. Ook krijg je vanaf het tweede jaar lessen Cultureel ondernemerschap, zodat je je naast zelfstandig performer ook als ondernemer ontwikkelt. Binnen Codarts bestaat de mogelijkheid om samen te werken met andere afdelingen. Het wordt vanuit alle afdelingen sterk gestimuleerd om die samenwerking op te zoeken. Er zijn verschillende samenwerkingsprojecten ontwikkeld zoals de Incubator week waarin studenten van alle afdelingen met elkaar samenwerken en artistiek onderzoek doen.

Ondersteuning

Als je op het toneel een verhaal vertelt, of je dat nu zingend, dansend of spelend doet, stel je je kwetsbaar op. Theater maken vraagt om een onderzoekende houding, waarbij je fouten moet durven maken. Bij Muziektheater vinden wij het heel belangrijk dat je dat in een veilige leeromgeving kunt doen. Daarom leer je bij Muziektheater hoe je op een veilige en constructieve manier feedback kunt geven en ontvangen. Bovendien draagt dit bij aan een professionele leerhouding, een goede sfeer in de les en het onderlinge vertrouwen. Gedurende de hele studie krijgt elke student een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Deze begeleider volgt jou in je studie en is het aanspreekpunt als er vragen zijn of kwesties waar je mee zit. Het is een vertrouwenspersoon en mag daarom nooit informatie doorspelen zonder jouw toestemming. Omdat het performance vak zowel mentaal als fysiek veel van je vraagt, is er binnen Codarts een “Health team” aanwezig. Bij dit team zijn professionele logopedisten/ fysiotherapeuten/ mental coaches en diëtisten aangesloten. Naast de informatieve lessen die zij binnen het onderwijsprogramma geven, zijn deze professionals ook bereikbaar als je op één van deze gebieden hulp of ondersteuning nodig hebt. Omdat het team goed op de hoogte is van wat er mentaal en fysiek van je wordt gevraagd, kunnen zij effectieve hulp op maat bieden. Bekijk hier meer informatie over het health team

Minder
CVM20210616-7026 CVM20210616-7026 CVM20210616-7026

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor Muziektheater van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is. In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

Vind je Muziektheater ontzettend interessant? Maar ben je nog niet toe aan de bachelor en wil je jezelf nog wat extra voorbereiden? Kijk dan eens naar de Vooropleiding Muziektheater!

CVM20210616-7274 CVM20210616-7274 CVM20210616-7274

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

In 2018 besloot het kabinet het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn. Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding. Het Student Life Team bestaat uit:

  • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
  • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
  • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life. We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden. Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers: 1. Fysieke screening 2. Educatie 3. Voorzieningen en faciliteiten 4. Onderzoek & ontwikkeling Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Muziektheater

+31 10 217 10 37

muziektheater@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam