Introductie

Muzikaal… Modern… Meeslepend… Meerstemmig… Merkwaardig… Markant… Moedig… Mondig… Codarts Muziektheater!

De hbo-kunstvakopleiding waar zang, spel, muziek en creativiteit samenkomen.

Wil jij als eigenzinnige performer optreden in een muziektheaterproductie? Spelen in een musical? Nummers vormgeven in een popconcert of kleinkunst-liedprogramma?

Bij Codarts leer je hoe je zang, spel en muziek samenbrengt tot een elkaar versterkende eenheid. Nadat in de onderbouw de ambachtelijke basis is gelegd, krijg je vanaf het derde jaar de mogelijkheid je te specialiseren. Een eigen visie op muziektheater en het ontwikkelen van jouw persoonlijke talent staat gedurende de hele opleiding centraal

Codarts is de enige opleiding in Nederland waar integratie hoofdvak is: integratie is het samenbrengen van de disciplines zang, spel en muziek. Je leert muziek en tekst (eventueel met beeld, dans/beweging) analyseren, interpreteren en vertalen tot een uitvoering. Dit kan met kleinkunstnummers, musicalliederen, klassieke aria’s, maar ook met popmuziekperformances of experimentele-liedperformances.

Bekijk de trailer van de opleiding op het YouTube-kanaal van Codarts
https://www.youtube.com/watch?v=M8KuxCev5ME

Lees meer

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een ambachtelijk basisjaar. Dit houdt o.a. in:

 • Je volgt zangles, spelles, dansles, muzikale interpretatie en integratie bij vaste docenten.
 • Je werkt aan zeer uiteenlopende muziek-, speel- en dansstijlen.
 • Je verdiept je in o.a. muziektheorie, solfège en harmonie aan de piano.
 • Je krijgt musical-, theater- en muziektheatergeschiedenis.
 • Je bouwt repertoirekennis op in dramaturgie- en leeslessen.
 • Als je beschikt over veel danstalent kun je kiezen voor een samenwerkingstraject met de bachelor Docent Dans van Codarts.
 • Je leert reflecteren op het eigen leerproces.
 • Je wordt niet alleen beoordeeld op behaalde resultaten, maar ook op het leerproces.

Jaar 2

Het tweede jaar is een verdiepend, ambachtelijk jaar met verschillende vormen van ‘integreren’.

 • Musicalstijlen-onderzoek: je leert verschillende musicals kennen en analyseren. Je geeft een personage vorm, je leert hoe je vrijheid kunt vinden op de vloer (binnen de vaste gegevens van tekst en muziek) en je komt tot een geloofwaardige transformatie waarin eigenheid een belangrijk onderdeel van je expressie is.
 • Muziektheaterstijlen-onderzoek: hoe kun je, tot integratie komen? Via verschillende lessen ga je individueel en klassikaal op zoek naar de mogelijkheden. Docenten van verschillende disciplines werken eerst apart aan het gekozen materiaal (van teksttoneel, beeldend theater, pop tot kleinkunst en muzikale performances) om vervolgens gezamenlijk te kijken hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden en versterken.
 • Alle hoofdvaklessen worden ondersteund door theorievakken.
 • Je onderzoekt je verbinding met het vak en reflecteert daarop als ook op het eigen leerproces.
 • Je wordt niet alleen beoordeeld op behaalde resultaten, maar ook op het leerproces.

Specialisatie

Na in de onderbouw je ambachtelijke mogelijkheden en uiteenlopende vormen van muziektheater te hebben verkend, ga je in samenwerking met de docenten je specialisatie voor de bovenbouw bepalen.
Je ontwikkelt een eigen profiel dat vertrekt vanuit jouw specifieke kwaliteiten en dat is gericht op een te verwerven plek in het werkveld (optreden in een hedendaagse muziektheaterproductie, eigen kleinkunstprogramma’s samenstellen, een eigen collectief opstarten, optreden in muzikaal bewegingstheater of in de Duitse of Engelse musical etc).
Op basis van dit profiel bepaal je een eigen leerroute die is gericht op jouw specifieke ontwikkeling ten aanzien van ambachtelijk vermogen, kunstenaarschap, ondernemerschap en netwerkopbouw. Gedurende deze periode blijf je in constante dialoog met school om je profiel aan te scherpen of bij te stellen.

Jaar 3

In het derde jaar staat je individuele onderzoek als performer centraal. Je kiest in overleg met de docenten – op basis van talent en toekomstperspectief – een individuele route.

 • Je presenteert jezelf als solist in een zogenoemd Integratieconcert.
 • Met klasgenoten en vierdejaarsstudenten neem je deel aan een van de twee groepsvoorstellingen. Eén wordt er speciaal voor jullie geschreven en gecomponeerd. De andere betreft een eigenzinnige bewerking van een hedendaagse musical.
  Voorbeeld van eerdere voorstelling: Spring Awakening.
 • Je werkt dit jaar veel met muziektheatermakers/coaches uit het werkveld.
 • Bij uitzonderlijk danstalent kun je deelnemen aan de Topklas dans.
 • Je krijgt auditietraining.
 • Je neemt deel aan de grote zaal-voorstelling ( zie Jaar 4).
 • Je ontwikkelt je identiteit als kunstenaar en leert daarop reflecteren.
 • In dit jaar wordt vooral het resultaat van je performance beoordeeld en in mindere mate je proces.

Jaar 4

Het afstudeer jaar staat in het teken van je individuele excellentie in performance.

 • Je presenteert jezelf als artiest in een zogenoemd Theatraal Concert.
 • Je doet met je klasgenoten mee aan een van de twee groepsvoorstellingen met het derde jaar.
 • Je neemt deel aan de grote zaal-voorstelling: een montagevoorstelling voor een breed publiek waar zo veelzijdig mogelijk muziektheater en musical in onderzocht en getoond wordt.
 • Je werkt grotendeels met vooraanstaande regisseurs en muzikaal leiders uit het werkveld in verschillende masterclasses.
 • Je onderzoekt een onderwerp dat in relatie staat tot het muziektheatervak en maakt een scriptie.
 • Je loopt stage buiten school. Voorbeelden van stagebedrijven zijn: het RO Theater, Stage Entertainment, de Veenfabriek, Homemade Productions en Theater Kwatta.
 • We beoordelen, net als in het werkveld, alleen nog op resultaat.
Minder
Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Toelating Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Toelating Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Toelating

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek toelatingsauditie doen. Iedere studie heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor Muziektheater van Codarts dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma (niveau 4), of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is. In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Praktische_Informatie Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Praktische_Informatie Codarts_Rotterdam_Muziektheater_Praktische_Informatie

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft besloten het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten vanaf studiejaar 2018-2019 te halveren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_MT

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Onderzoek
2. Onderwijs
3. Ondersteunende diensten en faciliteiten
4. Research & development

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Muziektheater

+31 10 217 10 37

muziektheater@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam