Introductie

Hallo, leuk dat je een kijkje neemt op de website van de Havo/vwo voor Muziek en Dans!

Vrijdag 1 juli 2022 – Onze 12 vwo- en 25 havo-examenleerlingen zijn allemaal geslaagd. Ons slagingspercentage is dit schooljaar – voor het vierde jaar op rij – 100!

Als muziek of dans je passie is, en je daar later je beroep van wilt maken, neem je al op jonge leeftijd les op een muziek- of dansschool. Daarnaast ga je gewoon naar school. Op een bepaald moment – je zit bijvoorbeeld in groep 8 van de basisschool of zelfs al in het vierde leerjaar van het vmbo – wil je naar de havo of het vwo. Welke school kies je dan?

Je kunt nu eerst onze 360 graden video bekijken en daarna verder lezen. Of je leest meteen verder onder de video.

Op de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD) volg je de muziek- of danslessen binnen het normale dagelijkse rooster, zoals je ook de lessen van de overige vakken volgt. En dat heeft zo zijn voordelen. Je komt alvast een beetje in het ritme van een studie aan een conservatorium of een dansacademie. Verder hebben al je medeleerlingen net als jij iets met muziek of dans en zijn zij net als jij enthousiast en gemotiveerd. Dat geeft een speciaal gevoel als je studeert op deze school.

Bovendien krijg je als leerling van de Havo/vwo voor Muziek en Dans je muziek- of danslessen van docenten van Codarts. En aangezien onze school in hetzelfde gebouw huist als deze kunsthogeschool, tref je als havo/vwo-leerling geregeld muziek- en dansstudenten: je komt binnen via dezelfde voordeur als zij, neemt dezelfde roltrappen naar boven, eet in dezelfde kantine je boterhammen, musiceert of danst in dezelfde ruimtes… Ook dat geeft een heel bijzondere sfeer.

Het bijzondere van de Havo/vwo voor Muziek en Dans op een rijtje:

• Je behaalt een havo- of vwo-diploma én je wordt voorbereid op het beroep van musicus of danser.
• Je volgt je muziek- of danslessen binnen het normale dagelijkse rooster.
• Met je diploma kun je ook toegelaten worden tot andere hbo- en wo-opleidingen dan conservatorium of dansacademie. Een muziekstudie bij Codarts kun je combineren met een studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, via het Double Degree programma van RASL.
• De DAMU-regeling is van kracht, wat betekent dat je vrijstellingen hebt voor bepaalde vakken, om deze tijd extra te besteden aan muziek of dans. Bezoek de DAMU-website.
• Al je medeleerlingen doen net als jij iets met muziek of dans en zij zijn net als jij enthousiast en gemotiveerd.

Kortom: als jij gek bent op muziek of dans, je ambitie en talent hebt en je van muziek of dans je beroep wilt maken, dan is de Havo/vwo voor Muziek en Dans jouw middelbare school.

YouTube
Facebook
Instagram

De Havo/vwo voor Muziek en Dans is een samenwerking tussen LMC Voortgezet Onderwijs en Codarts Rotterdam.

Lees meer

Muziek

Codarts is verantwoordelijk voor de inrichting van het muziekonderwijs aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans. Naast de hoofdvaklessen op je instrument, of zanglessen, krijg je op de havo/vwo lessen in gehoortraining, ritmische solfège, algemene muzikale vorming en muziekgeschiedenis. Aan de meeste hoofdvakken zijn (verplichte) samenspelactiviteiten gekoppeld, zoals koor, big band en ensembles. 

Tijdens de maandelijkse voorspeelavonden en diverse optredens buiten de school doe je podiumervaring op. Als wij het hebben over muziek, praten we over klassieke muziek, jazz, pop, wereldmuziek en muziektheater.

Als je je wilt specialiseren in muziektheater, ga je hier steeds intensiever mee aan de slag. Het programma wordt per leerjaar uitgebreid.

Bespeel je een muziekinstrument, maar wil je daarnaast ook leren hoe je jouw muzikale ideeën kunt omzetten in muziek die door een ensemble, band of orkest kan worden uitgevoerd? Op onze school kun je ook kiezen voor het hoofdvak Compositie/arrangeren. Lees hier meer over via de link Muziekonderwijs (onder Meer informatie).

Dans

Het dansonderwijs aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans wordt verzorgd door docenten van Codarts. Het accent ligt op hedendaagse dans en de moderne dansstijlen Graham, Laban-based en Cunningham. Natuurlijk krijg je ook training in klassieke dans (ballet). Verder heb je les in onder meer spitzen, acrobatiek, urban, improvisatie en creatieve dans. En je studeert stukken in (repertoire).

Tijdens de jaarlijkse ouderkijkweken, ouderavonden dans en andere presentatiemomenten (waaronder de eindvoorstellingen in een groot theater buiten de school) doe je podiumervaring op. Havo/vwo-leerlingen dansen geregeld bij bijzondere gelegenheden en in speciale voorstellingen.

Ed Wubbe, al ruim 25 jaar de artistiek directeur van het gerenommeerde dansgezelschap Scapino Ballet Rotterdam en één van de meest veelzijdige choreografen van Nederland, is beschermheer van de dansafdeling van de Havo/vwo voor Muziek en Dans.

Onderbouw

De onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de Havo/vwo voor Muziek en Dans is zo ingericht dat de leerlingen optimaal worden voorbereid op de bovenbouw van deze school. Daarnaast staat het programma garant voor een soepele overgang naar de bovenbouw van een andere middelbare school, mocht de studie aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans onverhoopt moeten worden beëindigd.

Kenmerken van de onderbouw:
– kleine klassen;
– klassikaal onderwijs;
– gebruik van gangbare methodes.

Bovenbouw

De Havo/vwo voor Muziek en Dans biedt alle vier profielen aan (de profielen Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG) i.s.m. LMC-scholen in de buurt van onze school). N.B.: Leerlingen die instromen in de bovenbouw van de HMD, hebben alleen de keuze uit de profielen Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Omdat wij nieuwe leerlingen eerst goed willen leren kennen en de leerlingen willen laten wennen aan onze school, de ambiance en onze werkwijze, laten we nieuwe bovenbouwleerlingen niet op twee scholen algemeen vormend onderwijs volgen.

Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van lichamelijke opvoeding, het vak maatschappijleer en het vrije deel van de profielen. Omdat er vanaf klas 1 veel tijd wordt besteed aan culturele kunstzinnige vorming, zoals het bezoeken van voorstellingen en musea, zijn onze leerlingen ook vrijgesteld van het vak CKV.

Kenmerken van de bovenbouw:
– aparte havo- en vwo- klassen;
– optimale voorbereiding op examen en auditie;
– projecten in het buitenland.

Minder
HMD_muziek_020920 HMD_muziek_020920 HMD_muziek_020920

Toelating

Toelatingseisen havo/vwo
Zowel voor muziek als voor dans geldt in elk geval dat je over voldoende aanleg en geschiktheid moet beschikken. Of dat inderdaad zo is, bepalen vakdocenten van Codarts door middel van een auditie. Tijdens een auditie wordt het aanwezige talent getoetst, dat voldoende ontwikkelingsmogelijkheden dient te bieden. Het is mogelijk auditie te doen voor zowel muziek als dans. Het is echter niet mogelijk beide opleidingen te volgen; er moet voor één van beide worden gekozen.

Proefperiode
De jonge leerling bevindt zich geestelijk en lichamelijk in een proces van snelle veranderingen. Ook een goede auditie is een momentopname en biedt geen garantie voor een gunstige ontwikkeling. Om die reden wordt de eerste klas beschouwd als een proefperiode, waarin de leerling de gelegenheid krijgt te wennen aan de school en zijn mogelijkheden te ontplooien. Na een jaar wordt bekeken of de HMD de juiste school is voor de leerling.

Tevens is vereist:
– voor havo/vwo 1 minimaal een havo-advies van de basisschool;
– voor havo 4 een overgangsbewijs van havo 3 naar 4 of een vmbo-diploma theoretische leerweg met een tweede moderne taal (Duits of Frans);
– voor de overige leerjaren een overgangsbewijs van een gelijksoortige opleiding.

HMD_MVO4289_DxO HMD_MVO4289_DxO HMD_MVO4289_DxO

Praktische info

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het cursusgeld € 625. Daarnaast vragen wij, net als veel andere scholen, een jaarlijkse ouderbijdrage: € 210. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders hierover nadere informatie.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Voor een tegemoetkoming in de studiekosten bestaat een regeling, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Ouders van leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen een beroep doen op de Wet Tegemoetkoming Studiekosten 18+. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie en kunnen worden gedownload op internet: www.duo.nl

Havo/vwo voor Muziek en Dans

+31 10 217 11 00

info@hmd.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam