Toelating piano Docent Muziek

Techniek / harmonische vaardigheden

Je hebt enige ervaring in:

  • A prima vista van blad spelen.
  • Het lezen van akkoordsymbolen en akkoordenschema's en in het maken van akkoordverbindingen.
  • Harmoniseren van een gegeven melodie / begeleiden van een lied.

Afhankelijk van je speelstijl / achtergrond maak je een keuze uit de volgende etudes:

Voorkeur klassiek: Etude Nr.1 op.120 van J. Duvernoy of van gelijke moeilijkheidsgraad. Polyfonie: een tweestemmige Inventie van Bach.

Voorkeur jazz/pop: Stukken uit boeken van John Novello, Oscar Peterson, Chilly Gonzales of vergelijkbaar materiaal.

Repertoire

Je bereidt ten minste drie stukken naar keuze voor, klassiek (niveau trap IV van de leergang Kloppenburg) en/of jazz/pop/rock/funck/blues, evt. met improvisatie.