Introductie

Jij doet niets liever dan dansen en je wil je passie voor dans graag delen met anderen: van kinderen tot ouderen; van liefhebbers van dans tot professionals. De veelzijdige opleiding Docent Dans bied je een uitgebreid programma waarin je je talenten kunt ontwikkelen.

We bereiden je in vier jaar tijd voor op het dynamische beroep van docent dans. Onze afgestudeerden zijn o.a. actief bij dansgezelschappen en dansscholen, in het onderwijs en in community arts-projecten.

Je krijgt volop mogelijkheden om je eigen interesses te onderzoeken; bijvoorbeeld tijdens (inter)nationale stages. Je ontwikkelt jezelf heel breed: niet alleen als danser en docent, maar ook als dansmaker, ondernemer en onderzoeker.

Lees meer

Jaar 1

Het eerste jaar (propedeuse) is een breed basisjaar. De nadruk ligt op je ontwikkeling als danser.

 • Je volgt een intensief programma aan danstechnische vakken.
 • Je onderzoekt hoe je dans kunt ‘communiceren’ met verschillende doelgroepen.
 • Met medestudenten creëer je een groepsstukken en ben je verantwoordelijk voor een eigen voorstelling van jouw klas .
 • Je neemt deel aan de Docent Dans-eindvoorstelling in Theater Zuidplein.
 • Je loopt (kijk)stage in het eerste en tweede semester. Bijvoorbeeld in het amateur- of regulier onderwijs. Je doet mee aan een community arts-project. Doel: ontdekken van nieuwe contexten, jouw theoretische kennis onderzoeken in de praktijk en jouw passie voor dans te delen met diverse doelgroepen..
 • Belangrijk vak uitgelicht: gezond doceren. Je leert op een verantwoorde manier te dansen en dansles te geven. In de lessen besteden we aandacht aan voeding, anatomie, fysiologie i.c.m. conditietraining en pilates.

Jaar 2

Naast de projecten ben je vier dagdelen in de week aan het dansen binnen de diverse dansdisciplines. Moderne dans, ballet, jazzdans, socials and clubstyles, Tapdance en improvisatie.

Vrijdagmiddag werk je tijdens het combo-lab aan opdrachten die jouw artistieke ontwikkeling als maker in gang zet.

In de modules verbreding en verdieping is er ruimte voor cross over projecten met andere kunstvakdocent opleidingen, werelddans, Choreografie, voorstelling en reflectie.

Je zelfstandigheid als danser, docent, maker en ondernemer wordt steeds belangrijker. Daarbij onderzoek je steeds verder waar jouw fascinatie is en krijg je meer inzicht in je eigen talenten.

Project gestuurd onderwijs: we vinden het belangrijk dat we theorie en praktijk dicht bij elkaar brengen hiermee ontstaan er uitdagende leersituaties en krijgt de aangehaakte theorie een concreter beeld en ervaring.

 • Je werkt in diverse projecten in een leerteam van tweede- en derdejaars in het werkveld waarbij je coaching hebt en samenwerkt met een leerteam , project coach, artistiek coach, docenten en werkveld coach.
 • De projecten bestaan uit werksessie en werken in de praktijk op uiteenlopende werkplekken in de contexten: regulier onderwijs, amateurkunst en community arts.
 • De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen jongeren, dansliefhebbers en mensen die niet zozeer automatisch zouden kiezen voor dans maar waarbij dans als middel wordt ingezet om een bijdrage te geven aan het welzijn van de deelnemer.
 • Gedurende het jaar doe je drie projecten en elk project duurt 10 weken.
 • Een project sluit je af met een groepsproduct en een individueel product. De producten zijn zogenaamde beroepsproducten en hebben altijd een sterke link met het vak van Docent dans.

Jaar 3

Je zelfstandigheid als danser, docent, maker en ondernemer wordt steeds belangrijker. Daarbij onderzoek je steeds verder waar jouw fascinatie is en krijg je meer inzicht in je eigen talenten.

Project gestuurd onderwijs: we vinden het belangrijk dat we theorie en praktijk dicht bij elkaar brengen hiermee ontstaan er uitdagende leersituaties en krijgt de aangehaakte theorie een concreter beeld en ervaring.

 • Je werkt in diverse projecten in een leerteam van tweede- en derdejaars in het werkveld waarbij je coaching hebt en samenwerkt met een leerteam , project coach, artistiek coach, docenten en werkveld coach.
 • De projecten bestaan uit werksessie en werken in de praktijk op uiteenlopende werkplekken in de contexten: regulier onderwijs, amateurkunst en community arts.
 • De doelgroepen waarmee je werkt zijn kinderen jongeren, dansliefhebbers en mensen die niet zozeer automatisch zouden kiezen voor dans maar waarbij dans als middel wordt ingezet om een bijdrage te geven aan het welzijn van de deelnemer.
 • Gedurende het jaar doe je drie projecten en elk project duurt 10 weken.
 • Een project sluit je af met een groepsproduct en een individueel product. De producten zijn zogenaamde beroepsproducten en hebben altijd een sterke link met het vak van Docent dans.
 • Je gaat twee weken in het buitenland werken aan een cultureel project. Eerder gingen derdejaarsstudenten aan de slag in achterstandsgebieden in Polen, China, Panama en Zuid-Afrika. Ze werkten aan presentaties met groepen kinderen, kwetsbare ouderen of mensen met beperking. Er is samenwerking met een dansacademie ter plaatse die zorgt voor een uitwisseling met studenten van daar.
 • Het hele jaar door geef je les aan een eigen gekozen doelgroep. Daarin wordt je begeleid coach. Doel van deze stage is dat je een lange leerlijn kan ontwerpen uitvoeren, evalueren en bijstellen.

Jaar 4

In jaar 4 heb je veel gezien en geleerd, tijd om zelf de wereld te verkennen. Je gaat een half jaar zelf inhoud geven aan jouw studie. Je krijgt kaders maar hoe je deze invult is aan jou. Je kan nog meer verbreden of juist gaan verdiepen.

Meer dansstijlen ontdekken of juist 1 uitdiepen. Meer doelgroepen bedienen of juist 1 kiezen en dan de diepte daarmee in.

 • Je afstudeertraject bestaat uit verschillende onderdelen: het organiseren van de jaarlijkse eindvoorstelling, een verdiepende stage, je afstudeeronderzoek en het maken van een artistiek product.
 • Het artistiek product houdt in: een choreografie met dansliefhebbers of een prikkelende dansfilm. Voorbeeld: je afstudeeronderzoek gaat over dansles in het speciaal onderwijs. Tijdens je verdiepende stage (ook in het speciaal onderwijs) maak je opnames; die verwerk je tot een prikkelende dansfilm
 • Aan het einde van je studie ben je een start bekwame danser, docent, dansmaker, ondernemer en onderzoeker.

Beroepsperspectief

In vier jaar tijd ontwikkel je jezelf heel breed: tot danser, docent, choreograaf, ondernemer en onderzoeker. Je kunt op uiteenlopende plekken aan de slag.

Oud-studenten zijn onder meer werkzaam bij: de SKVR, VAK Delft, (eigen) dansscholen in Nederland en België, musicals, als choreograaf en/of als danser in een gezelschap. Ook zetten ze educatieve programma’s op in binnen- en buitenland.

Minder
_MVO7833_DxO _MVO7833_DxO _MVO7833_DxO

Toelating

Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifieke auditie doen. Iedere opleiding heeft hiervoor een eigen toelatingsprocedure met bijbehorende selectiecriteria en aanvullende eisen.

Om je aan te kunnen melden voor de bacheloropleiding Docent Dans van Codarts dien je in het bezit te zijn van een mbo-diploma (niveau 4), havo-diploma,  vwo-diploma of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig niveau, waarbij het vakkenpakket of het profiel van ondergeschikt belang is. In bijzondere gevallen kan van deze diploma-eisen worden afgeweken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een zogenoemde capaciteitentest af te leggen, waaruit moet blijken dat je voldoende algemene ontwikkeling bezit om de bachelorstudie te kunnen volgen. N.B.: Aan deze test zijn kosten verbonden.

Kandidaten die definitief in het programma zijn geplaatst, dienen aan het begin van het studiejaar een screening te ondergaan. Meer informatie hierover is te vinden via de link ‘Fysieke screening’ hiernaast.

_MVO0524_DxO _MVO0524_DxO _MVO0524_DxO

Praktische info

Bereid je goed voor op een studie bij Codarts. Zie meer informatie voor de hoogte van het collegegeld, handige websites die je kunnen helpen bij  het vinden van een geschikte woonruimte, toelichting over studeren met een functiebeperking, en tips voor het aanvragen van een beurs. Deze pagina maakt je wegwijs in de verschillende faciliteiten die Codarts biedt.

Halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft besloten het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten vanaf studiejaar 2018-2019 te halveren, voor studenten aan lerarenopleidingen (Docent Dans) geldt de halvering van het wettelijk collegegeld voor twee studiejaren. De korting is bedoeld voor bachelorstudenten die in 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. De exacte invulling van de nieuwe wetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina staat ook vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor halvering van het collegegeld.

Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_DD_UD Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_DD_UD Codarts_Rotterdam_Student_Life_Maximise_Your_Talent_DD_UD

Student life

Student Life is een begeleidingsprogramma dat bijdraagt aan een succesvolle en plezierige studieloopbaan. Student Life biedt informatie, opleiding, begeleiding en zorg. Wij helpen met het verbeteren van je prestaties en dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, blessurepreventie en algemeen welzijn.

Je kunt bij ons terecht voor onder meer hulp bij huisvesting, begeleiding bij het vinden van de juiste verzekering, medische screenings, voedingsadvies en mentale begeleiding.
Het Student Life Team bestaat uit:

 • Het Performing Arts Health Centre team (PAHC),
 • Verschillende studieloopbaanbegeleiders
 • Een studentendecaan

Het International Office is ook onderdeel van Student Life.

We werken nauw samen met collega’s die bekend zijn met de hoge eisen van de beroepsgroep. Denk aan wetenschappers, docenten en de artistieke staf. We ondersteunen de individuele behoeften van iedere student. Hierbij besteden we ook aandacht aan de diversiteit binnen de podiumkunsten en binnen de verschillende culturele achtergronden.

Ons Student Life-programma is gebaseerd op vier onderling verbonden pijlers:
1. Fysieke screening
2. Educatie
3. Voorzieningen en faciliteiten
4. Onderzoek & ontwikkeling

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar studentlife@codarts.nl.

Docent Dans

+31 10 217 11 20

dance@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam