Toelatingseisen Havo/vwo Dans

Onze audities dans hebben als doel geschikte kandidaten te selecteren, op basis van aanleg, geschiktheid en niveau. Tijdens een auditie wordt gekeken naar:

Lichamelijke geschiktheid

 • verschijningsvorm
 • fysieke mogelijkheden
 • motoriek / coördinatie
 • medische geschiktheid
 • danstechnische vaardigheden
 • muzikaliteit met betrekking tot de dans

Artisticiteit

 • natuurlijk bewegingsgevoel
 • creativiteit
 • zeggingskracht

Attitude

 • motivatie
 • opnamevermogen
 • doorzettingsvermogen
 • verwerken van de oefenstof
 • werkhouding

Wil je naar de eerste klas van de havo/vwo, dan moet je een tweedaagse auditie doen. Die bestaat uit danslessen en een eindtest. De auditie voor de andere leerjaren duurt een dagdeel. De kosten voor beide audities bedragen € 15 (havo/vwo 3 en 4) dan wel € 30 (havo/vwo 1 en 2).
Na een positieve uitslag volgt een basis medisch/orthopedisch onderzoek (circa € 110). Een commissie onder voorzitterschap van de coördinator dans beslist uiteindelijk of je wordt toegelaten.

Als sprake is van een overstap van een andere voorbereidende dansvakopleiding, kan plaatsing in een hogere niveaugroep tot de mogelijkheden behoren. Dat zou een voorbereiding op de toelatingsauditie van de bacheloropleiding Dans van Codarts kunnen inhouden. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij nieuwkomers in havo/vwo 4 een goede basis met betrekking tot ballet aanwezig wordt geacht. Instroom in havo/vwo 2 of 3 verdient de voorkeur boven havo/vwo 4. Dit in verband met profielkeuze en eventuele selectie voor de trainingslessen voor de bacheloropleiding Dans van Codarts.

Toelatingseisen havo/vwo 1

Tijdens de auditie wordt gekeken naar:
Algemene toelatingseisen.
De motivatie om 15 uur per week danstechnisch te kunnen trainen.
Inzicht in danstechnische vaardigheden en mogelijkheden hebben om deze te ontwikkelen.
Een dans(voor)opleiding is niet verplicht.
Mentale geschiktheid: in staat zijn om kritiek om te zetten in iets positiefs.
Lichamelijke geschiktheid:
• voldoende mogelijkheid tot uitdraaien
• voeten behoorlijk kunnen strekken
• souplesse in alle gewrichten
• spiersouplesse.

Een medische en fysieke keuring is verplicht (oproep hiervoor gaat via school).

Een motoriek en gevoel voor coördinatie passend bij de leeftijd.
Muzikaliteit: er moet een gevoel voor ritme en maat aanwezig zijn.
Artisticiteit: dit moet boven het gemiddelde zijn dat past bij de leeftijd.
Verder moet de leerling havo-geschikt zijn (minimaal mavo/havo).
Auditie: les voorbereidend ballet (en fysieke keuring), les improvisatie.
2 dagen: de eerste dag lessen zonder commissie (fysieke test), de tweede dag lessen met commissie.

Toelatingseisen havo/vwo 2 en 3


De algemene toelatingseisen gelden, maar alles moet iets boven het gemiddelde van de leeftijd zijn aangezien er een achterstand moet worden ingehaald.
Danstechnische niveau: moet minimaal 2 jaar lessen ballet gehad hebben en bekend zijn met de moderne dans.
Lichamelijke geschiktheid als bij havo/vwo-1.
Een basis medische en fysieke keuring is verplicht (oproep via auditieprocedure).
Het aankunnen van de trainingsbelasting (14 uur dans per week).
Auditie: les ballet, moderne dans, improvisatieopdrachten, fysieke keuring en indien nodig een week lessen dans bij een groep van de havo.

Toelatingseisen havo/vwo 4


De algemene toelatingseisen gelden, maar alles moet boven het gemiddelde van de leeftijd zijn aangezien er een achterstand moet worden ingehaald.
Danstechnische niveau: een basis(voor)opleiding van minimaal 4 jaar lessen ballet (2x per week les) en 1 jaar modern. Bij toelating wordt gekeken naar de geschiktheid voor uitvoerend danser.
Lichamelijke geschiktheid: een sterk, soepel lichaam en verder als bij havo/vwo 2 en havo/vwo 3.
Havo/vwo-geschikt zijn, met een tweede moderne taal en wiskunde. Een medische en fysieke keuring is verplicht (oproep via auditieprocedure).
Het aankunnen van de trainingsbelasting (14 uur dans per week).
Motivatiegesprek.
Auditie: les ballet, moderne dans, improvisatieopdrachten, fysieke keuring, een week meedoen met de lessen bij een groep van de havo (indien de auditiecommissie dat beslist).