Toelatingseisen Klassieke Muziek Directie master

Algemeen

 • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
 • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
 • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument

 

Hafabra-directie

 • De kandidaat dient bij voorkeur de algemene vakken te hebben afgesloten, c.q. een gelijkwaardige theoretische kennis te hebben (vergelijkend niveau tweede- of derdejaars).
 • De kandidaat bespeelt bij voorkeur een instrument uit de organieke bezetting van het harmonie- en fanfareorkest en dient bekend te zijn met het harmonie- en fanfarerepertoire.
 • Dirigeren van de 2e Suite van G. Holst of een gelijkwaardige compositie naar keuze (droog, c.q. met twee piano’s), waarvan één of twee delen uit het hoofd.
 • Alleen voor studenten met praktijkervaring: instuderen van een werk naar eigen keuze (in 20 min.) met harmonieorkest.

 

Koordirectie

 • Kandidaten dienen een repertoirelijst te overleggen
 • Instuderen van door de commissie vooraf opgegeven werk en een werk naar keuze); het koor wordt gevormd door studenten koordirectie en de toelatingsexamenkandidaten
 • Zingen van een gedeelte uit de koorliteratuur; aan de orde komen o.a. frasering, tekstbehandeling, zuiverheid, à vue zingen
 • Afleggen van een gehoortest in het kader van koordirectie; aan de orde komen o.a. leesvaardigheid, akkoordenkennis, herkennen van fouten, ritmische vaardigheden
 • In een gesprek komen motivatie en kennis van het vak aan de orde

 

Orkestdirectie

 • De kandidaat moet in staat zijn door middel van een plastische lichaamstaal muzikale bedoelingen expressief over te brengen
 • Dirigeren en repeteren van Beethoven, symfonie no. 1 tot de doorwerking, Tsjaikovski, symfonie 5 deel 2 of symfonie 6 deel 4, Strawinsky, Petroushka 1947 tot 30
 • Tijdens het toelatingsexamen zal tevens een gesprek plaatsvinden over repertoirekennis en motivatie


Notitie
Voor het hoofdvak orkestdirectie is een uitstekend gehoor een vereiste; een onderdeel van het toelatingsexamen is het apart te houden solfège-examen, waarbij de kandidaat in staat moet zijn om meerstemmige melodische dictees en akkoorden te kunnen noteren.