Veelgestelde vragen Muziektheater

Open dagen / meeloopdagen

 • Wanneer is de open dag?

  De open dag van Codarts Muziektheater vindt één keer per jaar plaats, doorgaans op de laatste zaterdag van november. Er zijn dan kijklessen, presentaties en op de informatiemarkt kun je vragen stellen aan studenten en docenten. Meeloopdagen worden niet georganiseerd.

  Klik hier voor het open dagen overzicht.

Aanmelden / inschrijven

 • Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?

  Aanmelden betekent dat je mee gaat doen aan de audities. Inschrijven betekent dat je je - nádat je bent toegelaten - daadwerkelijk gaat inschrijven als student.

   

 • Geldt voor kandidaten met de Belgische nationaliteit dezelfde manier van inschrijven als aangegeven op de website voor kandidaten met een Nederlandse nationaliteit?

  Voor iedereen geldt dezelfde aanmeldprocedure. Het enige verschil is dat kandidaten uit België zich bij Studielink vaak aanmelden zonder DigiD, omdat ze niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Audities / toelating

 • Hoe gaan de audities voor toelating tot de opleiding?

  Er zijn vier auditierondes. Je start met het insturen van een auditievideo. De overige drie ronden zijn live.

   

 • Hoeveel aanmeldingen zijn er ieder jaar en hoeveel studenten worden jaarlijks aangenomen?

  Er zijn gemiddeld zo’n 350 auditanten, die een auditievideo insturen. Er worden voor het eerste jaar 16 à 18 studenten aangenomen.

 • Wat moet je doen bij de auditie?

  Alle informatie hierover vind je hier.

 • Wat zijn de beste tips voor de audities?

  Tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Echt jezelf zijn! Als je jezelf anders gaat voordoen dan je bent, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk. Sowieso moet je je materiaal goed uit je hoofd kennen, zodat je daar op de auditie niet over hoeft na te denken. En geniet van wat je doet, dan zien de docenten dat ook!'
   

 • Waar had je je, achteraf gezien, nog meer op willen voorbereiden met de auditie?

  Tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Ik had me misschien beter kunnen verdiepen in waar mijn auditienummers over gingen. Weet goed waar je over gaat zingen, zodat je voorbereid binnenkomt.'
   

 • Krijg je feedback als je wordt afgewezen voor de audities?

  Dat hangt er vanaf in welke ronde je afvalt. Als we met je gewerkt hebben, tijdens de laatste auditieronde, dan krijg je zeker feedback.
   

 • Waar wordt op gelet bij de auditievideo’s?

  We kijken of we in het algemeen voldoende aanknopingspunten zien op het gebied van muzikaliteit, vocaliteit, spel en beweging om met je verder te gaan in auditieronde 1.
   

 • Moeten auditanten aan een norm voldoen, wat zijn de aannamecriteria, waar wordt op gelet?

  We letten op wat je meebrengt (vanuit het besef dat jij als auditant nog niet alles perfect hoeft te kunnen), op je leerbaarheid, op hoe je je opstelt, op hoe je samenwerkt met anderen én - bij de finals - ook naar de groepssamenstelling. Hoe werken de auditanten samen, is er een goede onderlinge klik?
   

 • Hoe ver moet je zijn met dans voor je start?

  Er zijn zeker niveauverschillen, maar hoe je start maakt niet uit. Bij audities kijken we naar je groeimogelijkheden en leerbaarheid, we geven iedereen de mogelijkheid om te groeien. Als een student uit het eerste jaar bijvoorbeeld geen danser is van huis uit, dan kan de student toch naar klasgenoten toegroeien en zich optrekken aan de gevorderden.

 • Ik heb nog nooit iets met spel gedaan, is dat erg?

  Ook hiervoor geldt dat er verschillende instroomniveaus zijn. De één heeft heel veel ervaring en al in een aantal producties gespeeld, de ander heeft heel weinig ervaring. Wij kijken tijdens de audities of er genoeg mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen en dat kan dus voor iedereen op een ander niveau plaatsvinden. Wel willen we graag zien dat je het leuk vindt om te spelen, dat je lef hebt en je fantasie durft aan te spreken. We willen zien waarom jij op het toneel wil staan.
   

 • Hoe goed moet je zang zijn?

  Er is geen maat om aan te geven hoe goed je moet zijn. We kijken naar aanknopingspunten op verschillende vlakken. Tijdens de audities wordt voornamelijk gekeken naar je leerbaarheid en je aanleg en intuïtie om tot zingen te kunnen komen.
   

 • Moet je van tevoren veel pianokennis hebben?

  Zonder pianokennis kun je gewoon starten bij Codarts Muziektheater. Je hoeft ook geen ander instrument te kunnen bespelen. Het werkt wel in je voordeel als je een instrument bespeelt.

 • Moet je voor de audities al een hoog niveau in muziektheorie en solfège hebben?

  Zowel in solfège als in muziektheorie hoef je van tevoren geen professional te zijn. Het is natuurlijk fijn als je al wat voorkennis hebt. Maar ook bij dit onderdeel kijken we naar de leerbaarheid.

 • Is er een minimumleeftijd voor de bachelor?

  Als je minimaal HAVO hebt afgerond (of gaat afronden), kun je je aanmelden voor de audities.
   

 • Kun je te oud of te jong zijn om aan de opleiding te beginnen?

  Wij hanteren geen maximumleeftijd.
   

 • Wat is de gemiddelde leeftijd van een student in het eerste jaar?

  In studiejaar 2022-2023: variërend van 18 tot 22 jaar.
   

 • Is er een maximum aan hoe vaak je auditie kan doen?

  Je kunt ieder jaar één keer deelnemen aan het auditieproces met het insturen van een auditievideo.
   

 • Stel dat ik word aangenomen, kan ik dan pas een jaar later beginnen met de opleiding?

  Als je een jaar later zou willen beginnen, dan moet je wel ‘vormbehoud’ kunnen aantonen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan bekijken we met elkaar hoe we dit organiseren.

Codarts – Vooropleiding Muziektheater (VO MT)

 • Heb je meer kans om aangenomen te worden bij de bachelor als je de Vooropleiding Muziektheater (VO MT) bij Codarts hebt doorlopen?

  Doorstroom naar de bacheloropleiding Muziek is dan geen garantie. Als je een jaar extra de tijd hebt, kun je je wel zekerder voelen. Er zijn dit studiejaar meerdere studenten aangenomen vanuit de VO MT. In het derde jaar zitten momenteel twee studenten die de VO MT hebben gevolgd.

  Een voormalig VO-student (momenteel eerstejaarsstudent Codarts Muziektheater) heeft VO MT gedaan tijdens het laatste jaar van de middelbare school: 'Je bent wel wat zekerder in je audities en je kent de school al. Ik vond het heel leuk om de VO MT te doen.'

  Een tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater geeft aan: 'In mijn klas zitten momenteel zes studenten die van de VO MT komen. Ik vond het heel fijn de tijd te hebben om te beoordelen of dit mijn school is.'

   

 • Hoe zien de dagen op de Vooropleiding Muziektheater er uit?

  De Vooropleiding Muziektheater doe je er, over het algemeen, naast je middelbare school bij. Lessen zijn op vrijdagavond en zaterdagochtend. Hoe het programma er precies uitziet, kun je hier lezen.
   

 • Hoe kom je op de Vooropleiding Muziektheater terecht?

  Elk jaar in juni vinden de audities voor de Vooropleiding Muziektheater plaats. Daar kun je je voor aanmelden.
  Het kan ook gebeuren dat je afgewezen wordt voor de bacheloropleiding Muziek - studierichting Muziektheater, omdat je daar op dat moment nog niet voldoende potentie voor hebt. Als we genoeg potentie zien voor de VO MT, dan kunnen we je doorverwijzen naar de audities voor dit voortraject.

   

Codarts - Muziektheater

 • Waarom kiezen studenten voor Muziektheater in plaats van voor een reguliere theateropleiding?

  Een eerstejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Ik zou teveel aspecten missen die voor mij erg belangrijk zijn en waar ik wel wat mee wilde doen. Ik koos voor Codarts Muziektheater, omdat ik daar veel ruimte krijg voor mijn persoonlijke ontwikkeling.'
  Een derdejaarsstudent Codarts Muziektheater: 'Ik ben blij dat ik niet naar de toneelschool ben gegaan, omdat ervaring met muziek en dans me onderscheidt van anderen. Verder worden we bij Codarts heel muzikaal en breed opgeleid. Dat is absoluut anders dan bij andere musicalopleidingen.'

 • Hoe is de groepsdynamiek?

  Een derdejaarsstudent Codarts Muziektheater is blij met de fijne sfeer die er op de opleiding hangt. Zowel tussen studenten onderling als met docenten.
   

 • Wat maakt Codarts Muziektheater anders dan andere musical-muziektheater(conservatorium)opleidingen?

  Een eerstejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Het verschil is dat je hier heel veel vrijheid krijgt in je persoonlijke ontwikkeling, je wordt opgeleid voor wat jíj wil’.
  Eén van de coördinatoren beaamt dat Codarts Muziektheater een individueler uitstroomprofiel biedt.

Lessen

 • Hoe is de verdeling in uren qua zang, dans en spel?

  De verdeling schommelt een beetje per jaar. In het eerste jaar heb je ongeveer 6 uur bewegingslessen, tussen de 4 en de 5 uur aan verschillende vocale lessen en ongeveer 4 uur per week spellessen. Daarnaast heb je nog theorielessen (ongeveer 5 uur per week), muzikale lessen en andere ondersteunende vakken zoals leesles en professionele ontwikkeling.
  In je derde studiejaar ben je alleen nog met praktijklessen bezig. Het laatste jaar bestaat uit een stage en/of projecten op school.

 • Hoe ziet de opbouw qua zangles eruit door de jaren heen?

  In jaar 1 en 2 ga je dingen leren die niet per definitie je kracht zijn. Dit doen we om jou in de hele breedte een sterkere muzikale performer te laten worden. In het derde en vierde studieaar ga je je specialiseren.
   

 • Welke dansstijlen worden gegeven?

  Er zijn heel veel verschillende stijlen waarin je les krijgt. In de eerste twee jaar krijg je ballet, moderne dans, improvisatie vanuit dans of spel (bijvoorbeeld mime), song en dance, conditietraining en tap. We kiezen er bewust voor om je veel stijlen aan te bieden, zodat je daar je eigen kwaliteit in kunt vinden.
   

 • Hoe zit een gemiddelde week eruit?

  Tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Zowel in het eerste als tweede jaar heb je heel veel verschillende vakken op een dag. Elke dag in ieder geval één dansvak en daarnaast vakken als integratie, zang, ensemble, spel, muziektheorie, solfège, leesles, kunst in context. Daarnaast neem je deel aan projecten en heb je tussenuren om te kunnen studeren. Vaak heb je na een vakantie een projectweek. Het is heel veel, je maakt lange dagen, maar het is wel heel erg leuk!'

 • Wat houdt de les integratie in?

  In de integratielessen leer je om je vaardigheden qua muzikaliteit, zang, spel, fysiek en theatraliteit met elkaar te verbinden en te combineren. Je leert door de jaren heen steeds beter in welke combinaties jij het meest in je kracht staat als vocal performer.
   

 • Wat is de verhouding tussen repertoire en zelf maken/creëren?

  In de eerste jaren laten we je in de lessen kennis maken met veel verschillend repertoire. In projecten heb je de mogelijkheid om het zelf maken en creëren te onderzoeken op verschillende vlakken. Zo ga je aan de slag met theatraal songwriting en maak je in de projectweek een performance met andere disciplines binnen Codarts. In de bovenbouw heb je zelf steeds meer zeggingskracht over de verhouding repertoire en zelf maken/creëren.

 • Op welke manier komt ‘makerschap’ aan bod in de opleiding?

  In de eerste twee jaar gaat het vooral om heel veel leren en kennis opdoen. Met ingang van het derde jaar ga je meer je eigen weg, en daar zit ook makerschap in. Er zijn leerlijnen waarin het makerschap is opgenomen, dus daar krijgt iedere student mee te maken. Als jij er gaandeweg de opleiding achter komt, dat het makerschap jou goed past, dan kun je daar in projecten ook nog extra mee aan de slag gaan en uiteraard word je daarin begeleid. Door het makerschap aan te bieden in het curriculum ontwikkel je je tot een co-creërend performer.
   

 • Krijg je de vakken Nederlands en rekenen?

  Nee, deze vakken krijg je niet.
   

 • Leer je ook instrumenten te bespelen tijdens de opleiding?

  Je krijgt het vak Harmonie aan de Piano. Je leert jezelf of anderen dan begeleiden op de piano.
   

 • Tot in hoeverre kun je je studieopbouw zelf inrichten? Bijv. ook compositielessen?

  De eerste twee leerjaren zitten vol met vakken die nodig hebt voor je basis, waarop je in het derde en vierde jaar kunt bouwen. Als je ontdekt hebt dat je bijvoorbeeld composities maken of klassieke muziek heel interessant vindt, dan kun je je daar in de laatste twee jaar meer in gaan specialiseren. Daar krijg je natuurlijk begeleiding bij.
   

 • Wat voor soort minoren kun je kiezen?

  Omdat ons programma erg vol is, zijn er in het curriculum geen minoren opgenomen. Er zijn soms studenten die toch een minor naast hun bachelorprogramma volgen. Deze minoren kunnen zeer uiteenlopend zijn. Een voorbeeld is songwriting.
   

 • Hoe gaan jullie met niveauverschillen om? Krijgen studenten met achterstand in een bepaald vak extra begeleiding in dat vak?

  Er wordt goed gekeken naar hoe jij jouw talent zo kan inzetten, dat je in alle vakken wel progressie hebt. Mocht dat toch minder vlotten, dan zijn er mogelijkheden om bijspijkerlessen te volgen.
  Een derdejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Ten eerste, je hoeft niet overal in uit te blinken. Dat kan ook niet. Daarnaast groei je qua niveauverschillen wel naar elkaar toe.'

Tentamens en studieadvies

 • Wat gebeurt er als je een tentamen niet in één keer haalt?

  Als je een tentamen niet meteen haalt, is dat geen probleem. Je wordt goed begeleid en hebt wat meer tijd om je voor te bereiden op een hertentamen. Bij elk tentamen heb je recht op een hertentamen binnen het studiejaar.

 • Bij sommige opleidingen haken veel studenten in het eerste jaar af, omdat het niveau toch te hoog blijkt te zijn. Is dat hier ook het geval? Kun je dus ook een negatief studieadvies krijgen?

  Een negatief studieadvies komt heel soms voor. Of je komt er zelf achter dat de opleiding geen goede match voor je is. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we een zorgvuldig auditieproces. Onze intentie is om iedereen te behouden die aangenomen is. We hebben weinig uitvallers in de groepen.
   

Stages

 • Kun je naast de opleiding nog in producties spelen of werken?

  Het is niet de bedoeling dat je als bijbaan in een productie speelt tijdens de opleiding. We kijken samen met jou wat interessante stageplekken zijn voor jouw ontwikkeling. Dit traject zetten we in vanaf jaar drie.
  Tijdens de opleiding kun je al in producties spelen tijdens je stages. Op dit moment zijn bijna alle vierdejaarsstudenten op stage.

 • Wat zijn voorbeelden van stageplekken die veel voorkomen onder studenten?

  Een aantal van onze studenten loopt stage bij professionele producenten van muziektheater, musicals en theater. Een aantal van onze studenten loopt stage bij professionele producenten van muziektheater, musicals en theater. Dit studiejaar is dat onder andere bij Charlie & The Chocolate Factory, Hendrik Groen en Spring Awakening. Ook vind je studenten van Muziektheater bij Sweeney Todd, What Ever Happened to Mr Pete? en Grease.

Codarts-brede projecten

 • Hebben jullie vaak crossovers met andere opleidingen binnen Codarts?

  Ja, dit komt regelmatig voor. In de projectweken zijn er cross over projecten. Je leert er veel van en leert studenten van andere opleidingen kennen, zoals van de opleidingen Klassieke Muziek en Pop, Jazz en Wereldmuziek.

 • Is het ook mogelijk voor popmuziekstudenten om een vak bij Muziektheater te volgen?

  Wij staan altijd open voor samenwerking. Dit gaat altijd in overleg met de andere opleidingen binnen Codarts.

Gezond studeren

 • Wat gebeurt er als je een blessure krijgt of niet lekker in je vel zit?

  Bij Muziektheater word je goed gemonitord. Blessures proberen we te voorkomen door goede voorlichting te geven. Mocht het toch gebeuren, dan hebben we een fysiotherapeut in huis om je te begeleiden. Als het mentaal wat minder met je gaat, kun je terecht bij een studentpsycholoog. We werken met een ‘Team Around the Artist’, hier vind je meer informatie. op de website vind je meer informatie.

   

 • Wordt er rekening gehouden met studenten met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme?

  Ja, mocht jij hiertoe behoren, dan houden we absoluut rekening met je. Lees hierover meer op onze website.

Je leven naast Codarts Muziektheater

 • Wonen er veel Muziektheaterstudenten op kamers in Rotterdam?

  Tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Ja, heel veel! Bijna iedereen uit het derde en tweede jaar. Zelf woon ik samen met twee klasgenoten.'
  Er is een aantal ‘muziektheaterhuizen’: als een vierdejaarsstudent vertrekt, schuift een kamer vaak door. Dat is fijn, want dan kun je zonder problemen thuis lekker oefenen!

 • Is het makkelijk om aan een kamer/woonruimte te komen in Rotterdam?

  Een kamer vinden is moeilijk. En… een studentenkamer is niet goedkoop.
  Meer algemene informatie over het zoeken van woonruimte vind je op hier.
   

 • Heb je tijd voor een bijbaan?

  School vraagt veel van je. Het is een intensieve opleiding. Behalve dat het voor de meeste studenten van belang is om wat bij te verdienen, is het wel fijn om ook iets anders te kunnen doen naast school. Sommige studenten geven (zang)les.
   

 • Hoe ziet je weekend er uit?

  Tweedejaarsstudent Codarts Muziektheater:
  'Je hebt altijd tijd voor familie en vrienden. Het is ook echt nodig om goed uit te rusten in het weekend. Als je ervoor zorgt dat je doordeweeks je huiswerk maakt, hoef je echt niet heel het weekend druk te zijn met school.'
  In principe worden er geen lessen gepland in het weekend. Het gebouw is op zaterdag en zondag wel open met ruime openingstijden. Als je wil, kun je dus ook in het weekend op school studeren en repeteren.
   

Na Codarts

 • Komen alumni makkelijk aan het werk?

  Er zijn veel verschillende uitstroomprofielen, zoals vocal performer, musical performer, theaterperformer, theatermaker, singer-songwriter, muzikaal leider, docent etc. Dat maakt dat niet al onze alumni in dezelfde vijver vissen. We hebben goed contact met onze alumni en volgen ze op de voet.

 • Zijn er doorgroei mogelijkheden / contacten met het buitenland, zoals Duitsland (op musicalgebied?)?

  We zijn zeker in contact met het Duitse werkveld en alumni komen ook daar terecht.
   

 • Zijn er afgestudeerden die momenteel in musicals staan (binnen/buitenland)?

  Er zijn alumni die in Nederlandse musicals staan, maar ook in Duitsland en in Londen.