Toelatingseisen saxofoon

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument

 

Saxofoon

  • Toonladders en akkoorden: tot vier kruizen en mollen, majeur en mineur (harmonisch)
  • Vrije keuze uit twee voordrachtstukken met verschillende karakters
  • Voorbeeld niveau: Tableaux de Provence van Paule Maurice, Aria - Eugène Bozza
  • Vrije keuze uit twee etudes. Voorbeeld niveau: Klosé, Ferling, Montbrun, Berbiguer