Toelatingseisen Piano

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument


Piano

  • Etudes: twee etudes van verschillend technisch karakter, minimum moeilijkheidsgraad Czerny op. 299, deel 4.
  • Voordracht: een werk van J.S. Bach met een minimum moeilijkheidsgraad van de tweestemmige inventionen, één klassieke sonate, één voordrachtstuk uit de romantiek, één voordrachtstuk gecomponeerd na 1900 repertoirelijst van bestudeerde werken in de voorafgaande twee jaren.