Toelatingseisen Orgel

Algemeen

  • Je bent betrokken bij (het repertoire, de geschiedenis en de toekomst van) het orgel
  • Je hebt pianoles gevolgd
  • Je toont voldoende aanleg en ambitie voor de ontwikkeling tot professioneel musicus


Specifiek

Literatuurspel (max. 25 minuten). Speel ten minste:

  • Eén werk van J.S. Bach
  • Eén werk uit de romantiek of gecomponeerd na 1930


Verder

  • Speel een korte improvisatie over een eigen thema (max. 5 minuten)
  • Stuur ons je repertoirelijst (alle bestudeerde literatuur)