Toelatingseisen Hobo

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument


Hobo

  • Etudes: twee etudes (Luft, Ferling of vergelijkbaar niveau)
  • Voordracht: één sonate of concerto en één vrij te kiezen voordrachtstuk uit de klassieke periode of later