Toelatingseisen Bastrombone

Algemeen

  • Voldoende affiniteit met het instrument en het daarbij behorende repertoire
  • Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
  • Blijk geven van voldoende studiezin en enthousiasme voor muziek en instrument

 

Bastrombone

  • Techniek: alle majeur- en mineurtoonladders over tenminste twee octaven, het binden van natuurtonen
  • Etudes: enige etudes van verschillend technisch karakter, bijv. uit Vobaron, Kopprasch, LafossMéthode complète
  • Voordracht: naar keuze