Toelatingseisen klarinet

  • Aanleg voor en affiniteit met jazz en/of Latin; dit moet blijken uit voorgespeeld repertoire: minimaal drie voorbereide stukken, thema’s en improvisaties (met variatie in toonsoort en tempo, mineur en majeur).
  • Prima vista spelen van een eenvoudig genoteerd thema en/of akkoordenschema.
  • Op het gehoor improviseren over een voorgespeeld akkoordenschema.
  • Kennis en beheersing van de majeur toonladder, harmonisch en melodisch mineur toonladders in alle toonaarden, met staccato of legato frasering.