Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Een studentenmentor voor alle leerlingen in Rotterdam

Het mentorprogramma Mentoren op Zuid (MoZ) is door nieuwe samenwerkingen hard op weg naar het realiseren van de ambitie om alle jongeren in Rotterdam een mentor te bieden.

Een studentenmentor voor alle leerlingen in Rotterdam

MoZ begon in 2014 samen met één klas leerlingen van vmbo De Hef en één groep studenten van Hogeschool Rotterdam. Het concept sloeg aan, MoZ groeide uit tot een programma, waarbij jaarlijks ruim 1.200 studenten even zoveel leerlingen van scholen in Rotterdam wekelijks een-op-een begeleiding bieden, met als doel kansen van de leerlingen te vergroten. 

Vanuit de samenwerking in de landelijke City Deal besloten gemeente Rotterdam en Rotterdamse partners in het hoger onderwijs het programma te ondersteunen bij verdere uitbreiding in de stad. Zo kon MoZ de afgelopen periode de samenwerking uitbreiden met scholen op Zuid én Noord en opleidingen van het Albeda en Zadkine College, zodat ook daar leerlingen en studenten mee kunnen doen met het programma. Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Rotterdam verkennen de mogelijkheden om mentoring te implementeren dan wel uit te breiden bij hun opleidingen. 

Een prachtige opbrengst waardoor steeds meer leerlingen in de stad een mentor als rolmodel en hiermee een extra steuntje in de rug krijgen en de studenten de kans geeft coachings skills te ontwikkelen en hun wereld te vergroten. Een win-win dus!

Het bieden van die kansen aan leerlingen en studenten wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, meerdere fondsen, Rabobank en binnenkort ook door Flexcraft. Samen met al de partners koerst MoZ aanstaand jaar af op minstens 1.500 MoZ-koppels in Rotterdam en hiernaast wordt samen met de hoger onderwijsinstellingen gewerkt aan de inzet van studentmentoren voor de post-corona onderwijsachterstanden bestrijding. 

Al met al positieve ontwikkelingen en kansen om samen vorm te geven, die na een periode van elkaar vooral online ontmoeten gevierd werden. Met dat doel én om verdere plannen live met elkaar uit te wisselen kwamen studenten, docenten, leerlingen en diverse samenwerkingspartners samen in het Scheepvaart en Transport College. 

Wilma Franchimon, collegevoorzitter: “De missie van MoZ sluit aan bij die van Codarts. Wij vinden het van groot belang dat iedereen in Rotterdam de begeleiding krijgt die zij verdienen. Daarom is het ook mooi om te zien dat alle Rotterdamse hoger onderwijs partners zich committeren: met, door en voor elkaar dat is Rotterdam. Door als kunsthogeschool te participeren kunnen we leerlingen een breed aanbod bieden en op een unieke en creatieve wijze begeleiden zodat zij zichzelf optimaal kunnen ontplooien.”