Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Codarts neemt deel aan programma Professional Doctorate Kunst + Creatief

In 2022 besloot het hbo kunstonderwijs, met financiële steun van het ministerie van OCW, tot een achtjarige pilot voor een Professional Doctorate (PD) in de sector Kunst + Creatief.

Codarts neemt deel aan programma Professional Doctorate Kunst + Creatief

Een PD is een derde cyclusopleiding en gelijkwaardig aan een PhD. De focus ligt op het opleiden van onderzoekende professionals en niet op het opleiden van professionele onderzoekers. Het programma van de PD Kunst + Creatief is ontwikkeld door lectoren van 15 Nederlandse kunsthogescholen.

Codarts neemt deel aan deze landelijke PD pilot en wil gedurende de resterende 7 jaar van de pilot maximaal 2 kandidaten opleiden. Onderzoekende professionals die hun artistiek onderzoek verder willen ontwikkelen binnen het programma van de PD kunnen zich vanaf nu bij Codarts aanmelden. De kandida(a)t(en) die geselecteerd word(t)en uit de huidige aanmeldingsronde moet(en) bereid zijn om in het voorjaar van 2024 met het opleidingsprogramma te beginnen.

PD-kandidaten verdelen hun tijd tussen het uitvoeren van artistiek onderzoek (75%), het volgen van (Engelstalige) trainings- en scholingsactiviteiten (12,5%) en het verzorgen van onderwijs binnen het Codarts curriculum (12,5%). De kandidaten zijn vrij in het selecteren van hun onderzoeksonderwerp en voeren dit onderzoek zelfstandig uit. Hierbij worden zij ondersteund door een begeleidingscommissie.

Om je te kunnen aanmelden moet je een relevant masterdiploma of een gevalideerd equivalent daarvan hebben en, idealiter, een artistieke praktijk beoefenen. Je artistieke onderzoeksproject valt binnen het kader van het PD-programma Kunst + Creatief. Dat kan betekenen dat je d.m.v. artistiek onderzoek een onderzoeksvraag die relevant is voor je artistieke praktijk probeert te beantwoorden, en/of dat je je artistieke praktijk gebruikt als interventie gericht op een specifieke maatschappelijke context of praktijk. Voor een goede match moet het onderzoek tenslotte aansluiten bij de artistieke praktijken en het lopende onderzoek van Codarts (zie onze website).

Om te bepalen of je onderzoeksideeën passen binnen het PD-programma raden we aan vooraf zorgvuldig kennis te nemen van de subparagrafen 1.1 (PD-profiel in hoofdlijnen) en 1.2 (Inhoudelijke focus).  Meer details over de regeling vind je in hoofdstuk 2 (PD- traject) en 3 (Examinering).

https://professionaldoctorate.nl/documents-and-downloads/

Als je je voldoende herkent in deze beschrijvingen en geïnteresseerd bent in een PD, gelieve dan een korte schets van je onderzoek op te sturen, met gebruikmaking van de volgende rubrieken en in niet meer dan 500 woorden.

  • Onderzoekscontext
  • Onderzoeksvragen
  • Methodologieën
  • Beoogde resultaten (bijv. portfolio met composities, opnames)

In een beoordelingsprocedure waarbij interne en externe deskundigen betrokken zijn, zullen  kandidaten worden geselecteerd voor het opleidingsprogramma PD Kunst + Creatief dat in september 2023 start. De definitieve selectie vindt tijdens dit opleidingsprogramma plaats. 

Stuur je onderzoeksvoorstel en een kort CV (maximaal 2 pagina's) uiterlijk maandag 23 april naar prof. dr. Rachel Beckles Willson rbeckleswillson@codarts.nl

PD-kandidaten kunnen kiezen uit een voltijdse (4 jaar) of deeltijdse (max. 8 jaar) aanstelling. Gedurende deze periode ontvangen zij een salaris en een klein bedrag voor onderzoekskosten, dat zij zo nodig moeten aanvullen door financiering uit andere bronnen aan te vragen. De PD is ingeschaald in salarisschaal 11 (min € 3881,09 , max € 5332,48), pro rata voor deeltijd.