Introductie

Als je erover denkt om van muziek je beroep te maken, dan ben je bij Codarts Rotterdam aan het juiste adres. Want hier kun je hbo-muziekopleidingen (‘conservatorium’) volgen in uiteenlopende genres: van Wereldmuziek tot Muziektheater. Bovendien geeft Codarts je de kans om je al op jonge leeftijd voor te bereiden op die beroepsopleiding.

Codarts kent twee vooropleidingen muziek, namelijk de Havo/vwo voor Muziek en Dans en de Vooropleiding Muziek (bovenbouw havo of vwo).

Lees meer

Vooropleiding Muziek

De Vooropleiding Muziek duurt één of twee jaar en die volg je parallel aan het slot van je middelbare-schoolopleiding (havo klas 4 en 5, vwo klas 5 en 6). De Vooropleiding Muziek biedt je de mogelijkheid je goed voor te bereiden op de hbo-muziekopleidingen van Codarts. Je krijgt les van conservatoriumdocenten en volgt wekelijks één hoofdvakles en één theorieles. Voor Jazz geldt dat je daarnaast één ensemble-les per week volgt.

De opleidingen Jazz, Wereldmuziek, Docent Muziek, Klassieke Muziek en Muziektheater kennen een vooropleiding muziek. De Popopleiding kent geen vooropleiding. Je kunt je aanmelden via ons aanmeldformulier (kopje toelating).

Havo/vwo voor Muziek en Dans

Codarts is verantwoordelijk voor de inrichting van het muziekonderwijs aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD). Naast de hoofdvaklessen op je instrument, dan wel zanglessen, krijg je op de havo/vwo lessen in gehoortraining, ritmische solfège, algemene muzikale vorming en muziekgeschiedenis. Aan de meeste hoofdvakken zijn (verplichte) samenspelactiviteiten gekoppeld, zoals koor, jeugdorkest, big band en ensembles.

Ga naar de de website van de Havo/vwo voor Muziek en Dans.

Minder
Vooropleiding Muziek Codarts Rotterdam Vooropleiding Muziek Codarts Rotterdam Vooropleiding Muziek Codarts Rotterdam

Toelating

Aanmeldformulier
Als je je hebt aangemeld (zie de link onder ‘Meer informatie’), ontvang je via e-mail een bevestiging van je aanmelding. Een uitnodiging voor het toelatingsexamen wordt je apart toegestuurd. Een wijziging van (e-mail)adres dien je zo spoedig mogelijk door te geven aan het Administrative Service Centre: asc@codarts.nl. Als je bent toegelaten, kun je september beginnen met de lessen. Je ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Toelatingsexamen
Tijdens het toelatingsexamen testen we je aanleg voor muziek en geschiktheid voor je instrument. Het examen bestaat uit een praktijk- en theoretische test. Je speelt een kort programma; er wordt geluisterd naar frasering, ritme, dynamiek, zuiverheid en techniek. De theoretische test bestaat uit het zingen en herkennen van intervallen, het klappen van een ritme, een melodisch en ritmisch dictee. Ook wordt er gekeken of er kennis van akkoorden is en of je het verschil kunt horen tussen bijvoorbeeld majeur en mineur. In dit stadium hechten we vooral waarde aan je gevoel voor muziek en minder aan je kennis van muziektheorie. Dit laatste komt volop aan bod gedurende de lessen.

Vooropleiding Muziek

+31 10 217 11 00

asc@codarts.nl

Kruisplein 26

3012 CC Rotterdam