Toelatingseisen

N.B.: behalve het indienen van een aanvraag via Studielink, dienen gegadigden ook hun CV en motivatiebrief op te sturen via asc@codarts.nl (zie punt 3 en 5).

 • Een diploma van – bij voorkeur – een relevante universitaire opleiding (bachelor). Bijvoorbeeld een bachelorsdiploma muziek of muziekeducatie, muziektherapie, of op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg of psychologie. Wanneer het overlegde diploma niet uitgesproken relevant is, moet de relevantie blijken uit het CV en de motivatiebrief van de kandidaat.
 • Relevante werkervaring, hetzij beroepsmatig, hetzij als vrijwilliger, op het terrein van muziek en/of maatschappelijke dienstverlening (minimaal twee jaar na het behalen van het bachelorsdiploma). De inhoud en reikwijdte van deze werkervaring kunnen worden beschreven in het CV (dat ook gedetailleerde informatie dient te bevatten over opleiding, muzikale ervaring en werkervaring).
 • Een hoge standaard als flexibele musicus, te demonstreren op minimaal één instrument en bij voorkeur op twee instrumenten; vaardigheden op toetsen of een ander begeleidingsinstrument
  • Uitvoerende vaardigheden, artistiek bewustzijn, vaardigheden in muzikale communicatie en kennis van een breed muzikaal vocabulaire in verschillende muzikale stijlen en genres, alsmede kennis van de culturele context daarvan.
  • Improvisatievermogen op een instrument, met zang, en in staat zijn iemand te begeleiden.
  • Kunnen improviseren, in meerdere muzikale stijlen en genres.
  • In staat zijn om vaardigheden als oefenen, interpreteren en het lezen van muziek te vernieuwen en te ontwikkelen.
  • Beschikken over kennis en begrip van relevant repertoire en muziekmateriaal.
 • Basale kennis van psychologie/psychotherapie en bij voorkeur enige ervaring met persoonlijke therapie.
 • Kennis van de muziektheorie op bachelorsniveau. Een test kan onderdeel zijn van de auditieprocedure, indien niet aan dit criterium wordt voldaan.
 • Voldoende beheersing van de Engelse taal. Voor buitenlandse studenten geldt als aanvullende toelatingseis dat zij de Engelse taal voldoende moeten beheersen. Codarts hanteert daarbij de norm van een minimumscore van 5,5 op IELTS niveau (‘Academische Traning’) of een vergelijkbare norm. De auditiecommissie zal gedurende de gehele auditieprocedure het niveau van het gesproken en geschreven Engels van de kandidaat beoordelen. Kandidaten kunnen ook documenten overleggen waaruit blijkt dat zij het Engels afdoende beheersen.