Toelatingseisen Muziek

Auditie Muziek

Tijdens een auditie test een commissie je op je vaardigheden op je instrument, je muzikale gehoor (solfège) en je theoretische kennis. De audities vinden plaats vanaf maart. De commissie bestaat uit de coördinator van de vooropleiding, een theoriedocent van de havo/vwo en één of meer hoofdvakdocenten van Codarts. Bij de auditie moet je je instrument en een kopie van de partituur van de muziekstukken die je speelt bij je hebben. We verwachten van je dat je je zelfstandig kunt presenteren. Dit betekent dat ouders/begeleiders niet bij de auditie aanwezig mogen zijn.

Wat wordt getoetst tijdens een auditie?

1. Theoretisch gedeelte
– muzikale aanleg: het gehoor, het muzikale voorstellingsvermogen en de harmonische ontwikkeling (het horen en benoemen van intervallen en akkoorden, het noteren of naspelen van een eenvoudige melodie, het (onvoorbereid) van blad zingen van een eenvoudige melodie, het naklappen en eventueel in noten noteren van verschillende ritmes).
– algemene muzikale kennis: noten kunnen lezen (kandidaten voor jazz-, pop- of wereldmuziek moeten ook eenvoudige akkoordsymbolen kunnen toepassen). Voor instroom in havo 4 wordt basiskennis verondersteld van begrippen als intervallen, majeur- en mineurtoonladders, grote, kleine en verminderde drieklanken en (dominant en verminderd) septiemakkoord. Voor havo 1 is het wenselijk, maar niet absoluut noodzakelijk, dat je muziektheorielessen hebt gehad.

2. Hoofdvak gedeelte
De toets bestaat uit het voorspelen dan wel -zingen van een aantal stukken (nummers) waarin zowel de technische als de muzikale (expressieve) kant tot uitdrukking komen (études naast voordrachtsstukken in verschillende tempi en stijlen). Daarna kan worden gevraagd een stukje van blad te spelen of te improviseren. Tevens voert de commissie een kort vraaggesprek met je. Uiteraard dient de lichamelijke dispositie van de kandidaat voldoende te zijn. De toelatingseisen per instrument zijn een indicatie van het gemiddelde gewenste niveau. U kunt ze onder aan deze pagina downloaden. Voor de richtingen jazz, pop en wereldmuziek moet een keuze worden gemaakt tussen de verschillende studierichtingen. In de onderbouw zal die soms nog niet helemaal duidelijk zijn, maar bij toelating tot de vierde klas moet deze zijn gemaakt. De keuzemogelijkheden zijn: jazz, Latin, pop, flamenco (gitaar) en muziektheater.

– Altviool
– Basgitaar
– Basklarinet
– Cello
– Contrabas
– Drums
– Dwarsfluit
– Fagot
– Gitaar, klas 1, lichte muziek
– GItaar, klas 2, jazz/pop
Gitaar, klas 3, jazz/pop
– Gitaar, klas 4, jazz/pop
– Gitaar, klas 4, pop/rock
– Harp
– Hobo
– Hoorn
– Klarinet
– Orgel
– Piano
– Vernieuwde toelatingseisen piano lichte muziek
– Saxofoon
– Slagwerk
– Trombone
– Trompet
– Tuba
– Viool
– Zang

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator muziek, Karin Bijl: 06-31789768 of via cpbijl@codarts.nl.