Gijsbert Kok

About

Gijsbert Kok - Theorie der MuziekGijsbert Kok studeerde theorie der muziek op Codarts (Rotterdams Conservatorium) bij Peter – Jan Wagemans en Patrick van Deurzen. In 2010 behaalde  hij cum laude  zijn master. Zijn afstudeerscriptie over de harmonische theorieën van Hugo Riemann en de toepasbaarheid daarvan op het werk van Max Reger werd beoordeeld als het beste eindexamen van dat jaar.
Hij studeerde ook de hoofdvakken orgel, improvisatie en beiaard aan de conservatoria van Amsterdam, Tilburg en aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
Gijsbert Kok heeft een concertpraktijk als organist en beiaardier en verzorgt lezingen over muziektheoretische onderwerpen. Hij was eerder docent muziektheorie bij de Schumann Akademie en docent improvisatie en harmonie aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.

Motivation

Waarom is Codarts aantrekkelijk voor studenten, vind jij?

De hoge kwaliteit van het onderwijs gaat samen met persoonlijke aandacht voor de student.

Wat ga jij hen leren?

Naast een brede en grondige ambachtelijke training in het hierboven genoemde vakkenpakket besteed ik speciale aandacht aan de verbinding tussen muziektheorie en het praktisch musiceren. We bestuderen het repertoire vanuit verschillende muziektheoretische invalshoeken en disciplines en vragen ons vervolgens ook af welke consequenties deze inzichten voor de uitvoerder en voor de luisteraar kunnen hebben.

Hoe ga jij dat doen?

Door het analyseren van composities en het schrijven van analytische werkstukken. Door het schrijven van contrapuntische werkstukken in de stijl van de Renaissance en de Barok. Door praktische harmonie aan de piano (bassen, sopranen, sequenzen, modulaties, liedbegeleiding, harmonische reductie) Door het lezen en bespreken van relevante muziektheoretische literatuur.

Awards

  • Stipendium van de Vrienden van het Conservatorium voor het beste eindexamen van 2010.
  • Als uitvoerend musicus behaalde hij diverse prijzen op concoursen.