Stichting Corrie Hartong Fonds

Stichting Corrie Hartong Fonds (ook wel 'Dansfonds Corrie Hartong') steunt buitengewoon danstalent.

Stichting Corrie Hartong Fonds wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dans, in het bijzonder door het financieel ondersteunen van dansstudenten van Codarts. Het fonds kent jaarlijks beurzen toe aan buitengewoon talentvolle dansstudenten van Codarts. Dat gebeurt na overleg met het dansmanagementteam van Codarts.

Corrie Hartong

Corrie Hartong (1906-1991), één van de eerste danspioniers in Nederland, was een gepassioneerde danseres, choreografe en docente. Zij initieerde professioneel dansonderwijs in Nederland en was oprichtster van de Rotterdamse Dansacademie (in 1931). Uit haar legaat is in 1992 Stichting Corrie Hartong Fonds (ook wel ‘Dansfonds Corrie Hartong’) opgericht. Het fonds wil de herinnering aan deze opmerkelijke vrouw levend houden door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de dans, in het bijzonder door het financieel steunen van dansstudenten van Codarts Rotterdam.

Financiële ondersteuning

Nadat zij hun propedeuse hebben behaald, kunnen studenten een financiële bijdrage aanvragen bij Stichting Corrie Hartong Fonds – voor bijvoorbeeld de realisering van een veelbelovend dansproject, een cursus, een stage of een vervolgopleiding in het buitenland. Financiële ondersteuning uit het fonds wordt altijd aangevuld met financiering uit andere bronnen.

Giften

Giften aan het fonds zijn zeer welkom: rekeningnummer NL85 INGB 0000 313061 t.n.v. Stichting Dansfonds Corrie Hartong. Bijdragen worden volledig gebruikt voor het ondersteunen van dansstudenten.

Stichting Corrie Hartong Fonds (ook wel ‘Dansfonds Corrie Hartong’) is aangemerkt als culturele ANBI ofwel Algemeen Nut Beogende Instelling met een cultureel karakter. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Meer informatie

Meer informatie over Stichting Corrie Hartong Fonds is te verkrijgen via dfch@codarts.nl.