Projecten Performing Arts Medicine

Lees hieronder meer over de verschillende projecten die het lectoraat Performing Arts Medicine uitvoert.

SPRONG-project: De PErforming artist and Athlete Research Lab (PEARL)PAM_Projecten | Codarts, Erasmus MC en Willem de Koning Academie ontvingen een subsidie ​​van 1,6 miljoen euro voor het opzetten van de PErforming-artiest en Athlete Research Lab (PEARL). PEARL richt zich op de gezondheid en vitaliteit van uitvoerende podiumkunstenaars (dansers, muzikanten en circusartiesten) en sporters. Het doel van PEARL is om gezondheidsklachten te voorkomen en hun prestaties te verbeteren. PEARL bestaat uit meerdere fieldlabs (locaties in het veld met test- en meetfaciliteiten), waaronder de muziek-, dans- en circusafdelingen van Codarts, Het Nationale Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest en Circusstad Rotterdam. Gedurende een periode van acht jaar worden fysieke en mentale gezondheidsgegevens van podiumkunstenaars en atleten verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd in de vorm van op maat gemaakt trainingsadvies. Andere samenwerkende partners zijn onder andere Feyenoord, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in Sportgezondheidszorg (NVFS), Nederlands Paramedisch Instituut (Npi), JOHAN Sports, Sports Medicine Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum.

Big data en blessurepreventie | Tijdens trainingen en wedstrijden dragen atleten sensoren die hun hartslag, afgelegde afstand en snelheid vastleggen. Deze gegevens kunnen een belangrijke rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Het analyseren van deze data vormt een grote uitdaging voor het  begeleidingsteam van de sporters. In de danswereld worden deze gegevens nog niet op grote schaal verzameld. Dit project is het eerste onderzoek dat een brug slaat tussen sport- en danswetenschap. Het doel van het project is om sensordata van meerdere sportteams en dansgezelschappen te verzamelen. Geavanceerde analysetechnieken zullen worden gebruikt om deze enorme datasets te analyseren en mogelijke risicofactoren voor gezondheidsproblemen van atleten en dansers te identificeren. Het project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Student Life MonitorPAM_Projecten_Student_Life | Dit project richt zich op de fysieke en mentale gezondheid van studenten van vijf bacheloropleidingen bij Codarts (Dans, Docent Dans, Circus Arts, Muziektheater en Klassieke Muziek). Het doel van het project is om door middel van de Student Life Monitor (SLM) inzicht te krijgen in de omvang, risicofactoren, en preventieve maatregelen met betrekking tot blessures, mentale klachten en ziekten bij de studenten. Aan het begin van het studiejaar worden studenten fysiek en mentaal gescreend. Gedurende het jaar wordt hun fysieke en mentale gezondheid gemonitord door middel van online vragenlijsten en lichamelijke onderzoeken. Alle gegevens worden veilig opgeslagen in de Student Life Monitor en de resultaten worden zichtbaar gemaakt in gepersonaliseerde dashboards. Dit project wordt gefinancierd door Codarts Rotterdam.

Fit to Perform | Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een online systeem: de Performing Arts Health Monitor(PAHM). PAHM maakt het voor dansgezelschappen mogelijk om gegevens over gezondheidsproblemen bij hun dansers te verzamelen en te analyseren. De dansers krijgen automatisch vragenlijsten toegestuurd en de daaruit voortkomende gegevens worden opgeslagen in een versleutelde database. De resultaten worden vervolgens zichtbaar gemaakt in een dashboard. Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Blessures bij dansstudenten: een psychologische benadering | Dit promotieonderzoek onderzoekt de relatie tussen mentale factoren en het risico op blessures. Daarnaast richt het zich op de invloed van  blessures op de mentale gezondheid van geblesseerde dansers en de rol van mentale factoren bij het ‘return to perform’ proces. Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Gezondheidsproblemen, risicofactoren en preventie bij muziekstudenten | Aan musici worden hoge lichamelijke eisen gesteld. Repetitiedagen zijn vaak lang en de speeltechnieken zwaar. De druk die op de musicus ligt is dus enorm en fysieke en mentale klachten kunnen hiervan een gevolg zijn. Dit promotieonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de omvang, risicofactoren en mogelijke preventieve maatregelen met betrekking tot gezondheidsproblemen bij muziekstudenten. Dit project wordt gefinancierd door Codarts Rotterdam en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Het verlagen van de administratieve last bij fysiotherapie in sport en dans | In Nederland besteden sport- en dansfysiotherapeuten ruim twee uur per dag aan administratieve taken. Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste onderzoeken we hoe we de tijd die aan administratie wordt besteed kunnen terugbrengen door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals machine learning en automatische taalverwerking. Ten tweede willen we in kaart brengen welke gegevens als standaard kunnen dienen om fysiotherapeuten meer inzicht te geven in het behandelingsproces.

Circus_Arts_Codarts_Rotterdam