Projecten Lectoraat Transdisciplinary Education Innovation

Het Lectoraat heeft op dit moment vier lopende onderzoeksprojecten.

Teacher Training Program

Het Docenttrainingsprogramma is een project waarin kunstenaars en docenten van Codarts Rotterdam, Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit Rotterdam samenkomen om een ​​antwoord te formuleren op de vraag: Welke pedagogische vaardigheden en praktijken zijn nodig om effectief te doceren in een transdisciplinaire onderwijscontext? Transdisciplinair onderwijs stelt andere eisen aan de leraar in vergelijking met disciplinair onderwijs. In het project Teacher Training Program identificeren we deze eisen en definiëren we onze beste werkwijzen. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de bredere ambitie om onze leraren adequaat voor te bereiden op de toekomst van het onderwijs.

Reimagining Tomorrow Through Arts & Sciences

Kunstenaars en docenten van Codarts Rotterdam, Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben hun krachten gebundeld om een ​​transdisciplinaire minor (30EC) te ontwikkelen. De minor heet Reimagining Tomorrow Through Arts & Sciences. Het programma is gebaseerd op het idee dat bestaande disciplinaire kaders tekortschieten wanneer ze worden gebruikt om de complexe problemen van de 21e eeuw te definiëren en op te lossen (bijvoorbeeld het afvalprobleem, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid). Alternatieve toekomstbeelden moeten worden voorgesteld en gevisualiseerd en alleen door de combinatie en validatie van verschillende kennis (maatschappelijk, artistiek, academisch) kan dit worden bereikt. In de minor werken studenten – vanuit een breed scala aan disciplinaire achtergronden – in kleine teams samen met maatschappelijke belanghebbenden om maatschappelijk relevante kwesties te identificeren en te onderzoeken.

Social Transformative Education

Binnen dit onderzoeksproject wordt speciale aandacht besteed aan de rol die onderwijs kan spelen in het transformeren van samenlevingen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan, met name de duurzaamheidscrisis, ongelijkheid en politieke omwentelingen. Deze onderzoekslijn heeft betrekking op kritische pedagogische opvattingen die de mogelijkheden voor onderwijs erkennen om bij te dragen aan de transformatie van individuen en samenlevingen samen. Dit deel van het programma is opgezet met Dr. Ginie Servant-Miklos en Dr. Julien Kloeg (beide verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Momenteel doen Kloeg en Noordegraaf-Eelens kritisch onderzoek en de (on) mogelijkheden van kritische pedagogiek. Parallel aan deze onderzoekslijn zal samen met de EUR een voorlichtingsprogramma voor jonge kinderen worden ontwikkeld. In 2020-2021 zullen Servant-Miklos en Noordegraaf-Eelens een bijdrage leveren aan en een boek bewerken over Social Transformative Education, waarin onderzoek wordt opgenomen dat wordt uitgevoerd binnen dit lectoraat.

Honours Education at Codarts

Naast het reguliere curriculum is het belangrijk om educatieve ruimtes te ontwerpen waarin nieuwsgierige en baanbrekende studenten kunnen samenwerken en experimenteren buiten de grenzen van hun eigen discipline. Het Honours-programma van Codarts Rotterdam is zo’n ruimte. Het is een één-jarig extra-curriculair programma dat studenten uitnodigt om verschillende artistieke disciplines en hun waarden te ervaren en te ervaren. Het Honoursprogramma bestaat uit lezingen, workshops, gasten, interactieve workshops met partners, het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen en het voltooien van het programma met een keystone-project. Het programma staat open voor studenten van alle disciplines, jaren en afdelingen met een speciale interesse in andere kunstvormen, inter- / transdisciplinair werk, grenzen overschrijden en reiken om hun eigen artistieke potentieel te informeren en vergroten.